Skip to content Skip to footer

Výhody: Prečo sa zúčastniť verejného obstarávania?

Prístup k novým klientom: Obstarávanie umožňuje podnikom spojiť sa s novými zákazníkmi a rozšíriť ich zákaznícku základňu. Účasťou na činnostiach obstarávania môžete prezentovať svoje produkty alebo služby potenciálnym kupujúcim, ktorí by inak o vašom podnikaní nemuseli vedieť.

Zvýšené príjmy: Obstarávanie vám môže pomôcť zvýšiť vaše príjmy poskytnutím prístupu k novým predajným príležitostiam. Účasťou na obstarávacích aktivitách môžete získať nové zákazky a generovať ďalšie zdroje príjmov pre svoje podnikanie.

Zlepšený peňažný tok: Účasť na obstarávaní môže tiež pomôcť zlepšiť váš peňažný tok tým, že poskytuje spoľahlivý a konzistentný zdroj príjmov. Zmluvy o obstarávaní často obsahujú jasné platobné podmienky, ktoré vám môžu pomôcť efektívnejšie riadiť tok hotovosti.

Dlhodobé partnerstvá: Obstarávanie vám tiež môže pomôcť nadviazať dlhodobé partnerstvá so zákazníkmi, ktorí oceňujú vaše produkty alebo služby. Tieto partnerstvá vám môžu časom pomôcť zabezpečiť stabilitu a príležitosti na rast vášho podnikania.

Konkurenčná výhoda: Účasťou na obstarávacích aktivitách môžete získať konkurenčnú výhodu oproti iným podnikom vo vašom odvetví. Získanie zmlúv o obstarávaní vám môže pomôcť vytvoriť z Vášho podnikania dôveryhodného a spoľahlivého poskytovateľa, čo môže časom viesť k ďalším obchodným príležitostiam a vyšším výnosom.

Zvýšená expozícia na trhu: Účasť na obstarávaní môže zvýšiť vašu expozíciu na trhu a pomôcť vám osloviť nových zákazníkov v rôznych odvetviach a regiónoch. Zmluvy o obstarávaní často zahŕňajú prácu s rôznymi skupinami zákazníkov, čo poskytuje príležitosti na rozšírenie vášho podnikania a diverzifikáciu vašej zákazníckej základne.

Vylepšená prevádzková efektivita: Získanie zákaziek na obstarávanie vám môže pomôcť optimalizovať vaše operácie a dosiahnuť vyššiu efektivitu. Zmluvy o obstarávaní často obsahujú špecifické požiadavky a výkonnostné štandardy, ktoré vám môžu pomôcť zefektívniť vaše procesy a odstrániť neefektívnosť.

Nemusíte sa báť, že by to Vaša firma nezvládla. Nechajte to na odborníkov a s celým procesom Vám pomôžeme.