Skip to content Skip to footer

Načo chodiť za informáciami, ak informácie môžu prísť za Vami.

Ponúkame komplexnú službu vytvorenú na základe potrieb klientov

  • Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) publikuje na svojich stránkach rôzne oznamy, informácie a metodické dokumenty, ktoré sú dobrým zdrojom pre kontinuálne vzdelávanie v oblasti verejného obstarávanie.
  • Chodiť pravidelne na webové stránky ÚVO s cieľom zistiť či a čo pribudlo je časovo neefektívna a neproduktívna činnosť. 
    • Popri iných povinnostiach sa ľahko môže stať, že Vám niečo dôležité unikne alebo sa k hľadanej informácii dopracujete iba ťažkopádne.
  • Prinášame Vám preto možnosť odoberať informácie publikované na stránkach ÚVO priamo na Váš e-mail.
  • Každý deň (alebo podľa nastavenia aj v inej frekvencii) si tak máte možnosť nájsť vo svojom e-maily súhrn noviniek z viacerých oblastí, ktoré boli zverejnené na stránkach ÚVO.

Aké informácie môžete dostávať na email našou službou?

Aktuality ÚVO

ÚVO zverejňuje na svojej stránke rôzne oznamy a informácie. Od PR článkov o aktivitách ÚVO, cez oznamy o plánovaných odstávkach ich informačných systémov až po upozornenia na rôzne metodické alebo iné materiály.

Ponúkame Vám možnosť dostávať tieto informácie do vašej e-mailovej schránky v plnom znení a bez potreby chodiť na stránky ÚVO.

V notifikačnom e-maily dostanete celý text informácie, aj s linkou na pôvodný text (stránku ÚVO), kde je informácia zverejnená. Sami máte možnosť sa rozhodnúť, či Vám informácia v e-maili postačí, alebo si kliknete na linku a informáciu (obohatenú o prípadné obrázky) si zobrazíte aj v prehliadači.

Výkladové stanoviská

 

ÚVO z času na čas vydá nové výkladové stanovisko, najčastejšie v oblasti ktorá sa Úradu javí ako problematická a vyžaduje si samostatnú pozornosť. Výkladové stanoviská zároveň predstavujú aplikáciu zákona o verejnom obstarávaní na účely vytvárania jednotného právneho názoru ÚVO, zjednocovania jeho aplikačnej praxe v oblasti metodickej a výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním.

Za rok 2019 boli vydané len 2 výkladové stanoviská. Prihlásením sa na odber noviniek Vám informácia o vydaní nového výkladového stanoviska príde na e-mail. Nie je potrebné “priebežne” sledovať stránky ÚVO, či nejaké výkladové stanovisko nepribudlo. Súčasťou notifikačného e-mailu je aj popis problematiky a úryvok z (nového) výkladového stanoviska a taktiež linka na zobrazenie a stiahnutie výkladového stanoviska zo stránky ÚVO.

Paragraf
Paragraf

Všeobecné metodické usmernenia

 

Ďalším zdrojom informácií o tom, ako vykladať niektoré ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní sú aj všeobecné metodické usmernenia, ktoré Úrad publikuje zväčša ako reakciu na najčastejšie porušenia ZVO alebo na základe svojej dohľadovej a kontrolnej činnosti.

Za rok 2019 bolo vydaných 15 všeobecných metodických usmernení. Aj o vydaní nového všeobecného metodického usmernenia máte možnosť byť notifikovaný notifikačným e-mailom. A opäť – aj s popisom problematiky a krátkym úryvkom zo všeobecného metodického usmernenia.

Metodické usmernenia

 

Metodické usmernenia – odpovede na konkrétne otázky a žiadosti o metodické usmernenia účastníkov procesu verejného obstarávania je vynikajúci zdroj na kontinuálne sa vzdelávanie v oblasti verejného obstarávania. Či už ich študujete systematicky alebo priebežne keď máte chvíľu čas – metodické usmernenia sú možnosťou nájsť odpovede na rôzne špecifické situácie. Síce – ako sa píše takmer v každom metodickom usmernení – bez záruky, ale aspoň máte možnosť získať informácie o možných spôsoboch riešenia špecifických situácií, ktoré nie sú v zákone ošetrené.

Oficiálne štatistiky

 

Úrad pre verejné obstarávanie každoročne predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky „Informáciu o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania” za predchádzajúci kalendárny rok. Zároveň túto správu s oficiálnymi štatistikami uverejňuje na svojej webovej stránke.

Najbližšie, keď ÚVO zverejní tento materiál za predchádzajúci rok, dostanete o tom e-mail bez potreby priebežného sledovania, či už je to zverejnené na stránkach Úradu.

 

Ex ante kontroly

Úrad pre verejné obstarávanie zverejňuje na svojich stránkach aj výsledky ex ante kontrol. O každej kontrole zverejní okrem záverečného stanoviska (Súlad/Nesúlad) aj dokumentáciu, ktorá je predmetom ex ante kontroly a svoje stanovisko vo forme dokumentu. Aj štúdiom týchto podkladov je možné získať množstvo cenných informácií, najmä ako Úrad nazerá na rôzne prípady resp. rôzne formulácie podmienok účasti. Tým, že je k dispozícií posudzovaná dokumentácia aj hodnotenie, dostanete komplexnú informáciu.

Z uvedeného dôvodu sme od 15.07.2020 do nášho odberu zaradili aj sledovanie vydávania ex ante kontrol. Vždy, keď ÚVO zverejní nový prípad, nové posúdenie – zahrnieme túto skutočnosť do emailovej notifikácie, ktorú Vám zašleme.

 

Rozhodnutie v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Po každom zverejnení rozhodnutia v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného (po slovensky rozhodnutie o kontrole) Úradom pre verejné obstarávanie, toto rozhodnutie zaradíme do nasledujúcej emailovej notifikácie. Do emailu tak priamo dostanete sumárne informácie o príslušnej kontrole a linky kde si viete stiahnuť kompletné informácie. 

 

Rozhodnutie o námietkach

Podobne ako Rozhodnutie v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného aj rozhodnutia o námietkach je skvelý zdroj na štúdium rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie. 

Po zverejnení nového rozhodnutia o námietke, najneskôr nasledujúci deň máte túto informácie vo svojom maile. Samozrejme to platí za predpokladu, že máte nastavené priebežné zasielanie notifikácií. Náš monitoring totiž umožňuje množstvo nastavení, kedy sa majú zasielať a kedy nie nové emaily.  Viac informácií aj v tomto našom blogu.

 

disagree

Naše e-mailové notifikácie neobsahujú len linky na pôvodný zdroj, ale v prípade stanovísk a usmernení, ktoré sú publikované ÚVO vo formáte PDF dokument, náš systém predčíta tieto PDF dokumenty a vytvorí z každého dokumentu úryvok, ktorý vloží do e-mailu. Vy sa tak máte možnosť už pri prečítaní tohto úryvku rozhodnúť, či si chcete prečítať celé znenie alebo je pre Vás nezaujímavé.

  • Ak Vás daný materiál zaujal a chceli by ste si ho detailne prečítať a preštudovať, alebo odložiť na horšie časy, stačí kliknúť na linku uvedenú v e-mailovej notifikácii.

  • Ak Vás však materiál nezaujal, nemusíte strácať čas stiahnutím dokumentu, jeho otvorením a prečítaním, aby ste zistili, či je pre Vás relevantný a má pridanú hodnotu.

Našim cieľom je poskytnúť Vám formou e-mailových notifikácií dostatok informácií, aby ste sa už na základe e-mailu vedeli rozhodnúť, či je pre Vás informácia relevantná a chcete si ju detailne preštudovať alebo dané stanovisko/usmernenie preskočiť.

Ešte sme Vás nepresvedčili?

Vyskušajte si našu službu bezplatne na 14 dní

Ponúkame Vám možnosť vyskúšať si službu odberu noviniek na 14 dní bez akýchkoľvek záväzkov.

Po 14 dňoch sa sami rozhodnete, či sa Vám služba osvedčila a máte záujem naďalej odoberať tieto informácie alebo nie.

Pre aktiváciu služby na skušobnú dobu budeme od Vás potrebovať jedine e-mail, na ktorý budú zasielané e-mailové notifikácie. Žiadne ďalšie informácie od Vás požadovať nebudeme (pokiaľ sa nerozhodnete v odbere pokračovať).

Čo sa stane po 14-dňovej skúšobnej dobe?

Po 14 dňoch služba automaticky deaktivuje zasielanie notifikačných správ a ak nemáte záujem v odbere pokračovať, tým to celé skončilo.
Môžete sa, samozrejme, rozhodnúť v odbere pokračovať. V takom prípade Vám odbery budú naďalej chodiť na Vami zadanú e-mailovú adresu.

Ak máte záujem pokračovať v odberoch aj po skúšobnej dobe ….

Perfektné. Ďakujeme!

Vystavíme Vám zálohovú faktúru a po jej uhradení opätovne obnovíme zasielanie týchto e-mailových správ. Ak sa rozhodnete pokračovať v odberoch, kedykoľvek nás môžete kontaktovať. Pred uplynutím skúšobnej doby Vás budeme taktiež kontaktovať.

Cena za odber na jednu e-mailovú adresu je len 1 EUR bez DPH / mesiac (teda 1.20 EUR s DPH / mesiac), pričom je potrebné si zakúpiť predplatné min. na 1 kalendárny rok. Celková cena ročného predplatného odberov je tak max. 12 EUR bez DPH (14,40 EUR s DPH) na kalendárny rok.

Cena je stanovená na jedného odberateľa, t. j. na jednu e-mailovú adresu. Nevieme skontrolovať, či tieto emaily nebudete preposielať ďalším kolegom, ale ak chcete aby takéto služby existovali, žiadame Vás, aby ste tak nerobili. Pomôžete nám tak pokryť aspoň časť nákladov potrebných na vývoj, údržbu a prevádzku tejto služby. Ak máte v organizácií viacero osôb, ktoré by mali záujem odoberať tieto informácie, ozvite sa nám, určite sa dohodneme na zľave.