Skip to content Skip to footer

Nové možnosti pri odbere Noviniek ÚVO

Rozšírili sme okruh informácií, ktoré môžete odoberať v rámci modulu Monitoring VO – Novinky ÚVO. A zároveň sme pridali možnosti nastavení rôznych obmedzení, vďaka ktorým môžete určiť ako často Vám majú chodiť tieto novinky.

Rozšírený okruh informácií na obder

Okrem pôvodných informácií ako sú aktuality ÚVO, výkladové stanoviská, všeobecné metodické usmernenia, metodické usmernenia, publikované oficiálne štatistiky atď sme rozšírili okruh sledovaných a zasielaných informácií aj o:

 1. NKU zistenia

  • Táto možnosť tu už nejaký čas bola a niektorí ju využívajú, ale nie každý o nej vedel. Teraz je dostupná pre všetkých klientov. Ak máte záujem o informácie, že NKÚ (Národný kontrolný úrad) zverejnil nový záver z kontroly, vieme Vám rozšíriť zasielané informácie o uvedené novinky.

 2. Rozhodnutie o Ex-Ante kontrolách ÚVO.

  • Aj táto možnosť tu už nejaký čas bola, no nie každý o nej vedel, preto pre istotu dávam do povedomia aj možnosť odoberať aj rozhodnutia ÚVO o vykonaných Ex-Ante kontrolách po ich zverejnení.

 3. Rozhodnutie o kontrolách ÚVO.

  • Už sledujeme aj publikované rozhodnutia kontrol ÚVO – Rozhodnutie v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného. A Vy máte tak možnosť odoberať aj tento typ novinky.

 4. Rozhodnutie o námietkach.

  • Rovnako sledujeme aj publikované rozhodnutia o námietkach. Vždy keď ÚVO zverejní nové rozhodnutie, zašleme Vám toto rozhodnutie do najbližšej emailovej notifikácie, ak sa rozhodnete o odber týchto informácií.

 5. Rozhodnutie rady v odvolacom konaní.

  • Rovnako ako rozhodnutia o kontrolách ÚVO, rozhodnutia o námietkach, tak aj rozhodnutia Rady ÚVO v odvolacom konaní predstavujú bohatý zdroj informácií na štúdium aplikačnej a rozhodovacej praxe ÚVO.

 6. Prehľad rozhodnutí súdov SR v správnom súdnictve týkajúce sa verejných obstarávaní

  • Aj rozhodnutia súdov SR sú inšpiratívnym zdrojov získavania expertízy v oblasti verejného obstarávania. Byť profesionálom znamená neustále sa oboznamovať s novými skutočnosťami.

 7. Prehľad rozhodnutí o určení neplatnosti zmluvy

Samozrejmosťou je, že vieme nastaviť, ak máte záujem len o konkrétny druh informácií. Napr. ak Vás nezaujímajú rozhodnutia z NKÚ a/alebo námietky atď., nemusia Vám tieto informácie chodiť, zatiaľ čo ostatné informácie Vám chodiť môžu. Nakombinovať to vieme presne podľa Vašej aktuálnej potreby.

Možnosť definovať obmedzenia pre zasielanie emailových notifikácií

Ak nechcete dostávať e-mailové notifikácie príliš často, napr. každý deň, ale povedzme máte záujem dostávať novinky ÚVO iba raz týždenne, potom je táto možnosť vhodná pre Vaše potreby. Ak využívate informácie z modulu Novinky ÚVO na študijné účely a postačuje Vám, ak Vám príde email s novinkami raz za nejaký čas, napr. vždy v piatok za uplynulý týždeň – vieme nastaviť zasielanie notifikácií podľa Vašich požiadaviek. 

Možnosti nastavenia obmedzení zasielania sú pritom pomerne široké. Posúďte sami:

 • Len v pracovné dni

  • alebo opak, okrem pracovných dní

 • Len v konkrétny deň / konkrétne dni

  • alebo opak, okrem konkrétneho dňa / konkrétnych dní v týždni

 • Najskôr po X dňoch od posledného zaslania

  • ďalší email so sumárom informácií Vám príde najskôr po X dňoch od posledného zaslania emailu

 • Kombinácia pravidiel

  • Napr. najskôr po 3 dňoch ALEBO v piatok
  • Najskôr po 3 dňoch A (ale) nie vo štvrtok

Ja viem, tých možností je zbytočne veľa. Sú to len možnosti a pre väčšinu z nás postačia jednoduché nastavenia typu raz za týždeň v piatok a pod. Len sme Vám chceli dať vedieť, čo všetko Vám vieme nastaviť individuálne pre Vaše potreby  ….   

Leave a comment