Skip to content Skip to footer

Elektronické verejné obstarávanie nie sú len elektronické aukcie

V oblasti verejného obstarávania sú dnes veľmi často diskutované elektronické aukcie ako jedno z možných riešení pre efektívne nakladanie s verejnými financiami.

No elektronické verejné obstarávanie nie sú len elektronické aukcie. Je to skôr naopak, elektronické aukcie sú často len posledným krokom procesu verejného obstarávania. A kým sa pozornosť sústredí na elektronické aukcie, elektronické verejné obstarávanie ako celok sa dostáva do úzadia.

Aký je rozdiel medzi elektronickým verejným obstarávaním a elektronickou aukciou? Elektronické verejné obstarávanie je proces elektronizácie celého postupu verejného obstarávania, teda zjednodušene povedané je to elektronizácia nasledovného zjednodušeného procesu.

Schéma fungovania elektronického verejného obstarávania a elektronických aukcií

Vyššie uvedený obrázok je ilustratívny a líši sa v závislosti od postupu verejného obstarávania (verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie atď.). Ak hovoríme o elektronickom verejnom obstarávaní, tak hovoríme o elektronizácii celého vyššie uvedeného procesu (okrem samotného plnenia predmetu zmluvy), nie len jednej časti procesu, ktorou sú elektronické aukcie.