Skip to content Skip to footer

Nie je CPV kód ako CPV kód

V rámci prevádzkovania nášho monitorovacieho systému na nové zákazky som narazil na problém, prečo chodia zákazky na antivírusový softvér spoločnostiam, ktoré predávajú zdravotnícky materiál a naopak. 

Zaoberal som sa aj otázkou, prečo na vyhlásenú zákazku prostredníctvom EKS na tak bežnú komoditu akou je “Antivírusová ochrana” neprišla ani jedna ponuka.

Dôvod? CPV kódy!

Napr. táto zákazka vypísaná cez EKS bola zrušená, lebo neprišla žiadna ponuka. Objavil som ju náhodou, keď som hľadal vhodné CPV kódy na obstarávanie antivírusového softvéru. Hneď ma zaujalo, že neprišla ani jedna ponuka.

Vysvetlenie je pritom jednoduché. CPV kód “33651400-2 – Antivírusové prostriedky na systémové použitie” by mohlo navodzovať dojem, že ide o správny CPV kód na obstaranie antivírusového softvéru. Avšak keď si pozriete, čo je nadriadeným kódom tohto kódu, tak zistíte že ide o CPV kód “33000000-0 – Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti“.

Pri použití kódu 33651400-2, ak potrebujete obstarať antivírusový softvér, rozhodne nebudú o takejto zákazke notifikované IT spoločnosti, ale spoločnosti, ktoré predávajú respirátory. A preto je logické, že žiadna zo spoločností podnikajúcich v oblasti zdravotníctva, ponuku na daný predmet zákazky nepredloží a zákazka skončí bez jej zadania nejakému uchádzačovi. 

Správny je CPV kód napr. “48730000-4 – Softvérový balík na zaistenie bezpečnosti”

Na a potom sú tu aj zákazky, ktoré pre istotu majú obe kódy. Aj “zdravotnícky” aj “IT” CPV kód. 

No a to je presne dôvod, prečo pri sledovaní zákaziek podľa CPV kódov, spoločnostiam podnikajúcim so zdravotníckym materiálom občas príde aj notifikácia o zákazke na antivírusový softvér a naopak ☺ 

Nie je antivírusový prostriedok ako antivírusový prostriedok.

A preto nie je CPV kód ako CPV kód.