Finančné limity vo verejnom obstarávaní od 1.1.2019

Nadobudnutím účinnosti zákona o verejnom obstarávaní (zákonom č. 345/2018 Z. z.) sa upravujú aj finančné limity platné vo verejnom obstarávaní.
Viac ...
Comments

Novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (najmä zmena limitov) s účinnosťou od 1.6.2017

V zbierke zákonov bol zverejnený zákon č. 93/2017 Z.z. z 29. marca 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem iných sa mení aj Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z.. O zmenách sme Vás informovali.

Viac ...
Comments

Vyššie limity pre zákazky s nízkou hodnotou?

Vyššie limity pre zákazky s nízkou hodnotou?

Čo by ste povedali na vyššie limity pre zákazky s nízkou hodnotou - tak pre bežne dostupné ako aj nie bežne dostupné tovary, služby a práce? Zjednodušilo by Vám to život?

Už čoskoro sa tak stane..

Viac ...
Comments

Finančné limity od 18.4.2016

Úrad pre verejné obstarávanie vydal dňa 12.04.2016 všeobecné metodické usmernenia k zákonu č. 343/2015 Z. z. o nových finančných limitoch platných od 18.4.2016. Tieto finančné limity si môžete stiahnuťzo stránok úradu na tejto linke.
Viac ...
Comments

Úprava limitov vo verejnom obstarávaní delegovaným nariadením 2015/2170 Európskej únie

Na základe delegovaného nariadenia komisie (EÚ) 2015/2170 z 24. novembra 2015, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek, platia od 1.1.2016 nové limity pre nadlimitné zákazky.

Viac ...
Comments

Zobraziť viac príspevkov ...
Upozornenie

Ak máte záujem o odoberanie noviniek, ktoré zverejňujeme na našej stránke, tlačiteľnú verziu zákona o verejné obstarávanie (ZVO) a ďalšie informácie prostredníctvom emailu, potom na zaregistrujte na odber nášho spravodaja prostredníctvom tohto registračného formulára.
Reklamný priestor: