Zverejňovanie súhrnných správ v profile VO/O

S nadobudnutím účinnosti novely zákona o verejnom obstarávaní (zákonom č. 345/2018 Z. z.) dochádza k rozšíreniu súhrnných správ zverejňovaných v profile VO/O.

Zároveň od 1.1.2019 dochádza k zmene aj pri zverejňovaní súhrnných správ – od tohto dátumu je potrebné pre splnenie zákonnej povinnosti zverejňovať súhrnné správy využiť osobitný formulár dostupný v Informačnom systéme Zber údajov (ISZÚ) a takto vyplnené a odoslané súhrnné správy budú následne zverejňované vo vestníku verejného obstarávania, ako aj v profile VO/O v záložke „Súhrnné správy“.

Viac ...
Comments

Finančné limity vo verejnom obstarávaní od 1.1.2019

Nadobudnutím účinnosti zákona o verejnom obstarávaní (zákonom č. 345/2018 Z. z.) sa upravujú aj finančné limity platné vo verejnom obstarávaní.
Viac ...
Comments

Školenie EKS NET (nadlimitné trhovisko) pre verejných obstarávateľov - 15.11.2017 (streda) v Bratislave

Viac informácií aj na našej web stránke tu.

Comments

Ďalšia novela zákona o VO???

Zákon o verejnom obstarávaní je jedným z najčastejšie novelizovaných právnych predpisov a asi tomu nebude inak ani v prípade nového zákona o verejnom obstarávaní. Po zrhuba roku účinnosti bol zákon už trikrát novelizovaný a v parlamente je jeho ďalšia novela..

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Antal, Béla Bugár a Gábor Gál predložili dňa 25.5.2017 do Národnej rady Slovenskej republiky návrh novely zákona o verejnom obstarávaní.

Cieľom navrhovanej úpravy je zefektívnenie, zjednodušenie, zjednotenie a zrýchlenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov ako i pre hospodárske subjekty. Návrh si rovnako kladie za cieľ zníženie administratívnej záťaže a odstránenie niektorých problémov aplikačnej praxe.

Asi najvýraznejšou úpravou je možnosť použitia podlimitného postupu zadávania zákazky bez elektronického trhoviska aj na bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce.

Viac ...
Comments

Školenie EKS NET (nadlimitné trhovisko) pre verejných obstarávateľov - 21.06.2017 (streda) v Bratislave

Viac informácií aj na našej web stránke tu.

Comments

Zobraziť viac príspevkov ...
Upozornenie

Ak máte záujem o odoberanie noviniek, ktoré zverejňujeme na našej stránke, tlačiteľnú verziu zákona o verejné obstarávanie (ZVO) a ďalšie informácie prostredníctvom emailu, potom na zaregistrujte na odber nášho spravodaja prostredníctvom tohto registračného formulára.
Reklamný priestor: