Finančné limity vo verejnom obstarávaní od 1.1.2019

Nadobudnutím účinnosti zákona o verejnom obstarávaní (zákonom č. 345/2018 Z. z.) sa upravujú aj finančné limity, a to nasledovne:

Zákazky s nízkou hodnotou


Predmet
CIVILNÁ ZÁKAZKA
Finančný limit v EUR bez DPH

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ podľa § 7 ods. 1 písm. a) ZVO VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ podľa § 7 ods. 1 písm. b) – e) ZVO Postup
Tovary (okrem potravín) ≥ 5.000 < 70.000 Postup podľa § 117 ZVO + Pre bežne dostupné tovary (okrem potravín) a služby možnosť využitia (podlimitného) elektronického trhoviska
Potraviny ≥ 5.000 < 144.000 ≥ 5.000 < 221.000
Služby (okrem služieb podľa prílohy č. 1 ZVO) ≥ 5.000 < 70.000
Služby podľa prílohy č. 1 ZVO ≥ 5.000 < 260.000
Stavebné práce ≥ 5.000 < 180.000 Postup podľa § 117 ZVO

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti
Predmet Finančný limit v EUR bez DPH Postup
Tovary < 260.000 Postup podľa § 139 ZVO
Služby < 260.000
Stavebné práce < 800.000

Podlimitné zákazky (zjednotenie finančných limitov pre bežnú aj nie bežnú dostupnosť)

NB: Pri obstarávaní potravín zákon nezakotvuje „kategóriu“ podlimitných zákaziek!


Predmet
CIVILNÁ ZÁKAZKA
Finančný limit v EUR bez DPH
VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ podľa § 7 ods. 1 písm. a) ZVO VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ podľa § 7 ods. 1 písm. b) – e) ZVO Postup
Tovary (okrem potravín) ≥ 70.000 < 144.000 ≥ 70.000 < 221.000 (Podlimitné) elektronické trhovisko + Zadávanie zákaziek bez využitia elektronického trhoviska
Služby (okrem služieb podľa prílohy č. 1 ZVO) ≥ 70.000 < 144.000 ≥ 70.000 < 221.000
Služby podľa prílohy č. 1 ZVO ≥ 260.000 < 750.000
Stavebné práce ≥ 180.000 < 5.548.000 Zadávanie zákaziek bez využitia elektronického trhoviska
Podlimitná koncesia (služby, stavebné práce) < 5 548 000 eur Postup podľa § 118 ZVO

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti
Predmet Finančný limit v EUR bez DPH Postup
Tovary ≥ 260.000 < 443.000 Postupy pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti
Služby ≥ 260.000 < 443.000
Stavebné práce ≥ 800.000 < 5.548.000

Nadlimitné zákazky

Predmet
CIVILNÁ ZÁKAZKA
Finančný limit v EUR bez DPH
VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ podľa § 7 ods. 1 písm. a) ZVO VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ podľa § 7 ods. 1 písm. b) – e) ZVO Postup
Tovary (vrátane potravín) ≥ 144.000 ≥ 221.000 Nadlimitné postupy + Pre bežne dostupné tovary a služby možnosť využitia (nadlimitného) elektronického trhoviska
Služby (okrem služieb podľa prílohy č. 1 ZVO) ≥ 144.000 ≥ 221.000
Služby podľa prílohy č. 1 ZVO ≥ 750.000
Stavebné práce ≥ 5.548.000 Nadlimitné postupy
Nadlimitná koncesia (služby, stavebné práce) ≥ 5.548.000 Postup zadávania nadlimitných koncesií

OBSTARÁVATEĽ
Predmet Finančný limit v EUR bez DPH Postup
Tovary (okrem potravín) ≥ 443.000 Nadlimitné postupy+ Pre bežne dostupné tovary a služby možnosť využitia (nadlimitného) elektronického trhoviska
Služby (okrem služieb podľa prílohy č. 1 ZVO) ≥ 443.000
Služby podľa prílohy č. 1 ZVO ≥1.000.000
Stavebné práce ≥ 5.548.000 Nadlimitné postupy
Nadlimitná koncesia (služby, stavebné práce) ≥ 5.548.000 Postup zadávania nadlimitných koncesií


VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ / OBSTARÁVATEĽ
Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti
Predmet Finančný limit v EUR bez DPH Postup
Tovary ≥ 443.000 Postupy pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti
Služby ≥ 443.000
Stavebné práce ≥ 5.548.000

Finančné limity pre dotované subjekty (podľa § 8 ZVO)

NB: Dotovaný subjekt je povinný postupovať podľa ZVO len v prípade poskytnutia finančných prostriedkov predstavujúcich podiel VYŠŠÍ AKO 50%

Zákazky s nízkou hodnotou

Predmet
Finančný limit v EUR bez DPH
Poskytovateľ - VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ podľa § 7 ods. 1 písm. a) ZVO Poskytovateľ - VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ podľa § 7 ods. 1 písm. b) – e) ZVO Postup
Tovary (okrem potravín) ≥ 5.000 < 100.000 Postup podľa § 117 ZVO + Pre bežne dostupné tovary (okrem potravín) a služby možnosť využitia (podlimitného) elektronického trhoviska
Potraviny ≥ 5.000 < 144.000 ≥ 5.000 < 221.000
Služby (okrem služieb podľa prílohy č. 1 ZVO) ≥ 5.000 < 100.000
Služby podľa prílohy č. 1 ZVO ≥ 5.000 < 550.000
Stavebné práce ≥ 5.000 < 250.000 Postup podľa § 117 ZVO

Podlimitné zákazky

Predmet
Finančný limit v EUR bez DPH
Poskytovateľ - VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ podľa § 7 ods. 1 písm. a) ZVO Poskytovateľ - VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ podľa § 7 ods. 1 písm. b) – e) ZVO Postup
Tovary (okrem potravín) ≥ 100.000 < 144.000 ≥ 100.000 < 221.000 (Podlimitné) elektronické trhovisko + Zadávanie zákaziek bez využitia elektronického trhoviska
Služby (okrem služieb podľa prílohy č. 1 ZVO) ≥ 100.000 < 144.000 ≥ 100.000 < 221.000
Služby podľa prílohy č. 1 ZVO ≥ 550.000 < 750.000
Stavebné práce ≥ 250.000 < 5.548.000 Zadávanie zákaziek bez využitia elektronického trhoviska

Nadlimitné zákazky

Predmet
Finančný limit v EUR bez DPH
Poskytovateľ - VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ podľa § 7 ods. 1 písm. a) ZVO Poskytovateľ - VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ podľa § 7 ods. 1 písm. b) – e) ZVO Postup
Tovary (vrátane potravín) ≥ 144.000 ≥ 221.000 Nadlimitné postupy + Pre bežne dostupné tovary a služby možnosť využitia (nadlimitného) elektronického trhoviska
Služby (okrem služieb podľa prílohy č. 1 ZVO) ≥ 144.000 ≥ 221.000
Služby podľa prílohy č. 1 ZVO ≥ 750.000
Stavebné práce ≥ 5.548.000

Dotovaný subjekt podľa § 8 zákona aplikuje postup zadávania nadlimitných zákaziek ako verejný obstarávateľ, ktorý jej finančné prostriedky poskytuje, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku, ktorý sa vzťahuje na tohto verejného obstarávateľa.


K problematike finančných limitov platných od 1.1.2019 vydal Úrad pre verejné obstarávanie (3) všeobecné metodické usmernenia dostupné tu,tu a tu.


Dokument na stiahnutie: Limity_VO_01012019.pdf

blog comments powered by DisqusUpozornenie

Ak máte záujem o odoberanie noviniek, ktoré zverejňujeme na našej stránke, tlačiteľnú verziu zákona o verejné obstarávanie (ZVO) a ďalšie informácie prostredníctvom emailu, potom na zaregistrujte na odber nášho spravodaja prostredníctvom tohto registračného formulára.
Reklamný priestor: