Skip to content Skip to footer
Dvaja muži v oblekoch, ktorí sa rozprávajú biznise, na stole majú grafy

Zastrešenie celého procesu verejného obstarávania v pozícii odborne spôsobilej osoby za zadávanie zákazky a koordinácie procesu zadávania zákazky v súčinnosti so zodpovednými pracovníkmi objednávateľa pri zabezpečovaní jednotlivých úkonov v rámci…

Prechádzanie plánu na papieri pre budúcu spoluprácu

Pre záujemcov/uchádzačov poskytujeme nasledujúce služby

Dvaja ľudia študujúci grafy na stole. Vedľa majú počítač.

Consectetur adipiscing elit