Legislatíva


Úplné znenie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z.z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona 264/2017 Z.z. a zákona 112/2018 Z.z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 269/2018 Z.z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 215/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z.
Stacks Image 3576
Úplné znenie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z.z. a zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona 264/2017 Z.z., zákona 112/2018 Z.z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 269/2018 Z.z., zákona č. 345/2018 Z. z, zákona č. 215/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z..- je dostupné kliknutím na ikonku PDF dokumentu vľavo.

Sprístupnené úplne znenie zákona je bez možnosti jeho následnej tlače.

Ak chcete tlačiteľnú verziu úplného znenia zákona, dajte nám vedieť prostredníctvom kontaktného formulára.
(Odberateľom nášho spravodaja budú rozposlané, nie je potrebné sa opakovane registrovať)

Ak si chcete prezerať úplné znenie tohto zákona priamo v prehliadači, prejdite na túto stránku.

Posledná aktualizácia: 01.08.2019Právne predpisy - Úradný vestník Európskej únie L 94, Zväzok 57 zo dňa 28.03.2014
Legislatívne akty - SMERNICE
Stacks Image 15264
Právne predpisy - Úradný vestník Európskej únie L 94, Zväzok 57 zo dňa 28.03.2014

Legislatívne akty - SMERNICE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES
 
 

(Posledná aktualizácia 19.02.2016)
Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6 účinné od 01.07.2019
(s porovnaním voči verzii 3.5)
Stacks Image 15286
Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6 účinná od 01.07.2019
(s farebným zvýraznením zmien voči verziám 3.5)

Sprístupnené znenie obchodných podmienok je bez možnosti následnej tlače.
Ak chcete tlačiteľnú verziu úplného znenia zákona, dajte nám vedieť prostredníctvom kontaktného formulára.
Ak si chcete prezerať úplné znenie OPET priamo v prehliadači (HTML verzia), prejdite na túto stránku.
(Posledná aktualizácia 02.07.2019)


Reklamný priestor: