Stacks Image 105

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre zákazníkov a obchodných partnerov spoločnosti ADVAL spol. s r.o.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.


Pokiaľ máte otázky týkajúce sa Informácie o spracúvaní osobných údajov pre zákazníkov a obchodných partnerov spoločnosti ADVAL spol. s r.o., kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára. Ostatné kontakty sú na stránke s kontaktnými údajmi.