Verejné a elektronické verejné obstarávanie

Informácie na Váš e-mail

Veľký monitoring verejného obstarávania

Monitoring aktivít vo verejnom obstarávaní

verejných obstarávateľov aj dodávateľov

Úplné znenie zákona č. 343/2015 Z.z s aktívnymi linkami
nájdete na stránke venovanej ZVO

Spolupracujeme s tvorcami EKS a poskytujeme

Školenia systému EKS

Úplné znenie zákona č. 343/2015 Z.z s aktívnymi linkami
vždy poruke vo vašom prehliadači

Monitoring SK a EÚ vestníka

Všety druhy oznámení zo Slovenska a EÚ

Stacks Image 3286
Sme konzultačná spoločnosť,
ktorej poslaním je poskytovať služby s čo najvyššou vlastnou pridanou hodnotou. Uvedená skutočnosť sa premieta aj v samotnom názve spoločnosti – Added Value (pridaná hodnota). Venujeme sa viacerým oblastiam, no dominujú najmä dve oblasti –  verejné obstarávanie (VO) a to najmä elektronického verejného obstarávania a projektové riadenie.
Poskytujeme jedinečnú kombináciu zručnosti a znalostí:

  • verejné obstarávanie
  • elektronické verejné obstarávanie
  • elektronické aukcie (e-Aukcie)
  • projektové/programové riadenie
  • právne vedomosti
  • IT vedomosti
  • školenia, mentoring
V týchto oblastiach poskytujeme školenia pripravené na mieru pre každého zákazníka vrátane mentoringu.
Sme obchodnými partnermi spoločnosti, ktoré dodávajú systém pre elektronické verejné obstarávanie - systém EKS, čím zaručujeme najvyššiu kvalitu, znalosti a vedomosti v uvedenej problematike, vrátane problematiky elektronických aukcií (e-Aukcia).

Z novších služieb dávame do pozornosti našu službu
Odber noviniek ÚVO
counter