Projektové riadenie

Ponúkame služby v oblasti projektového riadenia pre zákazníkov, ktorí realizujú svoje zámery projektovým a/alebo programovým riadením a potrebujú pomôcť. Sme orientovaní na projekty/programy zamerané na dodávku IT projektov a konzultačné projekty.
Ponúkame služby špecifické pre jednotlivé fázy projektu:
  • Prípravná fáza
  • Inicializačná fáza
  • Realizačná fáza
  • Dokončovacia fáza
  • Zavedenie do prevádzky
Projektové riadenie vykonávame v súlade s metodikou Prince2.

Súvisiace služby

Poskytujeme konzultačné služby v oblasti programového riadenia, najmä v oblasti finančného riadenia, riadenia rizík a otvorených oblastí (issue management).

Pre zákazníkov z oblasti verejnej a štátnej správy dohliadame zároveň na zabezpečenie súladu s rozpočtovými pravidlami verejnej správy a podmienkami čerpania nenávratných finančných prostriedkov.

Poskytované služby siahajú od zastrešenia celých projektov až po konzultačné služby orientované na odborný dohľad a výchovu Vašich projektových manažérov (coaching a mentoring).