Stacks Image 277
Venujeme sa viacerým oblastiam, no hlavným zameraním je verejné obstarávanie v rámci ktorého poskytujeme služby ako pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, tak aj pre záujemcov a uchádzačov. Ďalšou veľkou oblasťou, ktorou sa zaoberáme je projektové riadenie.

Okrem týchto hlavných oblastí sa venujeme aj poradenstvu v oblasti IT, tvorbe prezentačných webových stránok (ako je tá naša) a tvorbe výukových videotutoriálov pre eLearning.