Legislatíva

Aktuálne znenie zákona o VO po veľkej novele ...

logo_of_paragraf
Vzhľadom na množiace sa dotazy a žiadosti o zverejnenie úplného znenia Zákona o verejnom obstarávaní po tzv. “veľkej” novele sme sa rozhodli nečakať na vydanie zákona v Zbierke zákonov, ale sprístupniť nami pripravené úplné znenie už dnes s farebným rozlíšením veľkej a malej novely. Úplne znenie zákona č.25/2005 Z.z. po “veľkej” novele sa nachádza v našej sekcii Legislatíva.