November 2009

Platcovia DPH

Od 18.11.2009 sa spoločnosť stáva platcom DPH.


Vznik spoločnosti

IMG_0026 (1)
Spoločnosť bola založená v októbri 2009 a svoju činnosť zahájila v novembri 2009. Spoločnosť bola založená dvomi spoločníkmi, ktorí majú za sebou bohaté skúsenosti s realizáciou projektov rôznych veľkostí z rôznych oblastí. Od výhradne konzultačných až po implementačné projekty v oblasti IT a vývoja SW.