February 2013

Úplné znenie zákona o verejnom obstarávaní platné od 18.2.2013

logo_of_paragraf
V Zbierke zákonov č.09/2013 zo dňa 16.02.2013 vyšiel zákon č. 28/2013 zo dňa 13.2.2013 s účinnosťou od 18.2.2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov známy aj pod názvom malá novela zákona o verejnom obstarávaní. Celé znenie zákona č. 28/2013 Z.z. je možné získať v našej sekcii Legislatíva. Taktiež sme pre Vás pripravili úplne znenie zákona č.25/2005 Z.z., ktorá sa nachádza v sekcii Legislatíva.