Reakcia na článok "Alebo ekvivalent" zverejnený v UVO Revue 2/2016 zo 7. decembra 2016

Článok "Alebo ekvivalent" od JUDr. Zuzany Krajčovičovej v UVO Revue 2/12016 zo 7. decembra 2016 veľmi pekne rozoberá situácie ako narábať so slovným spojením "alebo ekvivalent" v prípade elektronického trhoviska (ET). Vysvetľuje, že toto slovné spojenie je prakticky zbytočné v prípade, ak opisný formulár je popísaný nediskriminačne a bez uvedenia názvu, značky atď. konkrétneho výrobku. A naopak, uvedenie "alebo ekvivalent" je viac než vhodné, ak opisný formulár obsahuje uvedenie konkrétnej značky, výrobcu a pod. Dovolím si na tomto mieste pokračovať a poukázať na isté nedostatky, ktoré z uvedeného vyplývajú a v závere navrhnúť možné riešenie.

Viac ...
Comments

ÚVO revue - 3. číslo + informácia o zmene adresy podateľne ÚVO

Novinka z našej facebookovej stránky

Comments

Zobraziť viac príspevkov ...
Upozornenie

Ak máte záujem o odoberanie noviniek, ktoré zverejňujeme na našej stránke, tlačiteľnú verziu zákona o verejné obstarávanie (ZVO) a ďalšie informácie prostredníctvom emailu, potom na zaregistrujte na odber nášho spravodaja prostredníctvom tohto registračného formulára.
Reklamný priestor: