Nová verzia OPET 3.4 účinná od 25.05.2018

Dňa 25.5.2018 v súvislosti s GDPR vstupuje do platnosti aj nové znenie obchodných podmienok elektronického trhoviska (OPET) verzia 3.4. Zmeny v OPET sú vykonané najmä v súvislosti s nadobudnutím účinnosti NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Porovnanie starej a novej verzie OPET nájdete aj na našej web stránke http://www.adval.sk/EVO/Legislativa/opet/. Samotné znenie OPET sú na stránke EKS https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetai...

Comments

Nové obchodné podmienky elektronického trhoviska (zmeny oproti predošlej verzii)

Na stránkach EKS sa dočítate, že bola vydaná nová verzia obchodných podmienok elektronického trhoviska (OPET) - konkrétne verzia 3.1, ktorá je účinná od 01.02.2017. Boli zverejnené aj zmeny v porovnaní s predošlou verziou ako súbor na stiahnutie, no nám sa zdal málo prehľadný. Preto sme vytvorili verziu OPET, na ktorej je priamo vidieť čo a ako bolo zmenené. Považujeme to za prehľadnejšie, najmä pri štúdiu rozdielov. PDF súbor so zmenami v OPET si môžete stiahnuť na stránke s legislatívou resp. priamo kliknutím na túto linku. Nami spracovanú verziu so zvýraznenými zmenami môžete prezrieť aj vo formáte HTML dokumentu na tejto linke. O zmenách vo funkcionalite EKS a OPET budeme hovoriť aj na našom školení dňa 14.02.2017 v Bratislave.

Comments

Zobraziť viac príspevkov ...
Upozornenie

Ak máte záujem o odoberanie noviniek, ktoré zverejňujeme na našej stránke, tlačiteľnú verziu zákona o verejné obstarávanie (ZVO) a ďalšie informácie prostredníctvom emailu, potom na zaregistrujte na odber nášho spravodaja prostredníctvom tohto registračného formulára.
Reklamný priestor: