Nová verzia OPET 3.6

Od 1.7.2019 je v platnosti nová verzia Obchodných podmienok elektronického trhoviska (OPET), vo verzii 3.6. Porovnanie zmien je prístupné aj na našej stránke Legislatíva. Oficiálne znenie novej verzie OPETu, ako aj všetkých doterajších verzií nájdete na stránkach EKS. Zmeny v OPETe sa týkajú toho, že od 1.7.2019 sa ruší nadlimitné trhovisko. Prebiehajúce zákazky vyhlásené v nadlimitnom trhovisku dobehnú bez obmedzení, nové zákazky už nebude možné v nadlimitnom trhovisku vyhlásiť.

Comments

Nová verzia OPET 3.4 účinná od 25.05.2018

Dňa 25.5.2018 v súvislosti s GDPR vstupuje do platnosti aj nové znenie obchodných podmienok elektronického trhoviska (OPET) verzia 3.4. Zmeny v OPET sú vykonané najmä v súvislosti s nadobudnutím účinnosti NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Porovnanie starej a novej verzie OPET nájdete aj na našej web stránke http://www.adval.sk/EVO/Legislativa/opet/. Samotné znenie OPET sú na stránke EKS https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetai...

Comments

Nové obchodné podmienky elektronického trhoviska (zmeny oproti predošlej verzii)

Na stránkach EKS sa dočítate, že bola vydaná nová verzia obchodných podmienok elektronického trhoviska (OPET) - konkrétne verzia 3.1, ktorá je účinná od 01.02.2017. Boli zverejnené aj zmeny v porovnaní s predošlou verziou ako súbor na stiahnutie, no nám sa zdal málo prehľadný. Preto sme vytvorili verziu OPET, na ktorej je priamo vidieť čo a ako bolo zmenené. Považujeme to za prehľadnejšie, najmä pri štúdiu rozdielov. PDF súbor so zmenami v OPET si môžete stiahnuť na stránke s legislatívou resp. priamo kliknutím na túto linku. Nami spracovanú verziu so zvýraznenými zmenami môžete prezrieť aj vo formáte HTML dokumentu na tejto linke. O zmenách vo funkcionalite EKS a OPET budeme hovoriť aj na našom školení dňa 14.02.2017 v Bratislave.

Comments

Zobraziť viac príspevkov ...
Upozornenie

Ak máte záujem o odoberanie noviniek, ktoré zverejňujeme na našej stránke, tlačiteľnú verziu zákona o verejné obstarávanie (ZVO) a ďalšie informácie prostredníctvom emailu, potom na zaregistrujte na odber nášho spravodaja prostredníctvom tohto registračného formulára.
Reklamný priestor: