Nová verzia OPET 3.4 účinná od 25.05.2018

Dňa 25.5.2018 v súvislosti s GDPR vstupuje do platnosti aj nové znenie obchodných podmienok elektronického trhoviska (OPET) verzia 3.4. Zmeny v OPET sú vykonané najmä v súvislosti s nadobudnutím účinnosti NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Porovnanie starej a novej verzie OPET nájdete aj na našej web stránke http://www.adval.sk/EVO/Legislativa/opet/. Samotné znenie OPET sú na stránke EKS https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetai...

Comments

Výukové videá pre nadlimitné trhovisko EKS (NET EKS)

Na stránkach EKS pribúdajú video-návody t.j. výukové videá k Nadlimitnému trhovisku Elektronického kontraktačného systému (NET EKS). Naša spoločnosť ADVAL spol. s r.o. spolupracuje pri tvorbe týchto videí s dodávateľom systému EKS - spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. V dnešnému dňu ( 26.01.2018 ) sú k dispozícií videá ktoré predstavujú nadlimitné trhovisko EKS, popisujú hlavný proces zadávania zákazky v rámci NET EKS ako aj predstavujú hlavné nástroje EKS NET (Spis, Schránka správ a Elektronická tabuľa).

Comments

IMPLEMENTÁCIA JEDNOTNÉHO EURÓPSKEHO DOKUMENTU PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V EKS

EKS bol rozšírený o ďalšiu oblasť funkcionality – prácu s Jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED).

Prvým krokom v použití JED je definícia štruktúry dokumentu pre konkrétnu zákazku. Určí sa, ktoré časti JED sú relevantné. Následne uchádzač požadované údaje vyplní a výsledný dokument priloží ku svojej ponuke.

V EKS je verejný obstarávateľ i uchádzač prevedený tvorbou a vypĺňaním dokumentov v prehľadnej štruktúre. Obe strany majú možnosť uložiť a znovu použiť rozpracované alebo v minulosti vytvorené JED.

Viac ...
Comments

Vylepšenia na EKS od 29.09.2017

Elektronický kontraktačný systém zavádza od 29.09.2017 tri novinky:

  1. Viacpoložkový opisný formulár
  2. Nová osobitná požiadavka na plnenie
  3. Položka "Maximálna výška zdrojov" je už povinná


Viac ...
Comments

Školenie EKS NET (nadlimitné trhovisko) pre verejných obstarávateľov - 15.11.2017 (streda) v Bratislave

Viac informácií aj na našej web stránke tu.

Comments

Zobraziť viac príspevkov ...
Upozornenie

Ak máte záujem o odoberanie noviniek, ktoré zverejňujeme na našej stránke, tlačiteľnú verziu zákona o verejné obstarávanie (ZVO) a ďalšie informácie prostredníctvom emailu, potom na zaregistrujte na odber nášho spravodaja prostredníctvom tohto registračného formulára.
Reklamný priestor: