Nová verzia OPET 3.6

Od 1.7.2019 je v platnosti nová verzia Obchodných podmienok elektronického trhoviska (OPET), vo verzii 3.6. Porovnanie zmien je prístupné aj na našej stránke Legislatíva. Oficiálne znenie novej verzie OPETu, ako aj všetkých doterajších verzií nájdete na stránkach EKS. Zmeny v OPETe sa týkajú toho, že od 1.7.2019 sa ruší nadlimitné trhovisko. Prebiehajúce zákazky vyhlásené v nadlimitnom trhovisku dobehnú bez obmedzení, nové zákazky už nebude možné v nadlimitnom trhovisku vyhlásiť.

Comments

Nová verzia OPET 3.4 účinná od 25.05.2018

Dňa 25.5.2018 v súvislosti s GDPR vstupuje do platnosti aj nové znenie obchodných podmienok elektronického trhoviska (OPET) verzia 3.4. Zmeny v OPET sú vykonané najmä v súvislosti s nadobudnutím účinnosti NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Porovnanie starej a novej verzie OPET nájdete aj na našej web stránke http://www.adval.sk/EVO/Legislativa/opet/. Samotné znenie OPET sú na stránke EKS https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetai...

Comments

Výukové videá pre nadlimitné trhovisko EKS (NET EKS)

Na stránkach EKS pribúdajú video-návody t.j. výukové videá k Nadlimitnému trhovisku Elektronického kontraktačného systému (NET EKS). Naša spoločnosť ADVAL spol. s r.o. spolupracuje pri tvorbe týchto videí s dodávateľom systému EKS - spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. V dnešnému dňu ( 26.01.2018 ) sú k dispozícií videá ktoré predstavujú nadlimitné trhovisko EKS, popisujú hlavný proces zadávania zákazky v rámci NET EKS ako aj predstavujú hlavné nástroje EKS NET (Spis, Schránka správ a Elektronická tabuľa).

Comments

IMPLEMENTÁCIA JEDNOTNÉHO EURÓPSKEHO DOKUMENTU PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V EKS

EKS bol rozšírený o ďalšiu oblasť funkcionality – prácu s Jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED).

Prvým krokom v použití JED je definícia štruktúry dokumentu pre konkrétnu zákazku. Určí sa, ktoré časti JED sú relevantné. Následne uchádzač požadované údaje vyplní a výsledný dokument priloží ku svojej ponuke.

V EKS je verejný obstarávateľ i uchádzač prevedený tvorbou a vypĺňaním dokumentov v prehľadnej štruktúre. Obe strany majú možnosť uložiť a znovu použiť rozpracované alebo v minulosti vytvorené JED.

Viac ...
Comments

Vylepšenia na EKS od 29.09.2017

Elektronický kontraktačný systém zavádza od 29.09.2017 tri novinky:

  1. Viacpoložkový opisný formulár
  2. Nová osobitná požiadavka na plnenie
  3. Položka "Maximálna výška zdrojov" je už povinná


Viac ...
Comments

Zobraziť viac príspevkov ...
Upozornenie

Ak máte záujem o odoberanie noviniek, ktoré zverejňujeme na našej stránke, tlačiteľnú verziu zákona o verejné obstarávanie (ZVO) a ďalšie informácie prostredníctvom emailu, potom na zaregistrujte na odber nášho spravodaja prostredníctvom tohto registračného formulára.
Reklamný priestor: