Dátumovník - výpočty lehôt utilitou už aj pre iPhone/iPad (iOS verzia)

DátumovníkNa výpočet rôzných lehôt je množstvo nástrojov. Od sofistikovaných slúžiacich na plánovanie (typu MS Project a im podobné nástroje) až po manuálne - kalendár pred sebou a odratávame ručne dni. Existuje aj niečo medzi tým a to appky na to určené, či už v počítači alebo v mobile / tablete. Keďže pomerne často potrebujeme pri plánovaní rátať rôzne lehoty alebo spätne vyhodnocovať (či boli dodržané lehoty resp. aké je omeškanie), hľadali sme apku, ktorú by sme mohli mať poruke (časť plánov vzniká na rôznych stretnutiach). App Store pre iPhone/IPad ponúka zopár dátumových kalkulačiek, ale ani jedna z nich neumožňuje vykonávať výpočty v pracovných dňoch, všetky len v kalendárnych. A tak sme si napísali vlastnú apku, ktorú Vám chceme dať do pozornosti.

Aplikácia Dátumovník umožňuje:

 • výpočty s kalendárnymi dňami
  • pripočítať k dátumu kalendárne dni
  • odpočítať od dátumu kalendárne dni
  • vypočítať rozdiel medzi dvomi dátumami v kalendárnych dňoch (vhodné napr. pre výpočet omeškania na vystavenie referencie)
 • výpočty s pracovnými dňami
  • pripočitať k dátumu pracovné dni
  • odpočítať od dátumu kalendárne dni
  • vypočítať rozdiel medzi dvomi dátumami v pracovných dňoch (vhodné pre výpočet omeškania pre potreby penalizácie)
 • správu zoznamu nepracovných dní

Pri výpočtoch je možnosť nastaviť aj rôzne alternatívy. Napr. zahrnúť do výpočtu hneď aj prvý deň výpočtu alebo nastaviť, že ak vypočítaná lehota vyjde na nepracovný deň, tak vypočítaný výsledok sa automaticky posunie na prvý pracovný deň (aby lehota nepadla na víkend alebo štátny sviatok). Dátumovník štandardne prichádza s preddefinovaným zoznamom nepracovných dní pre Slovenskú republiku, ale je možné tento zoznam upravovať podľa vlastných potrieb a tak medzi nepracovné dni zaradiť aj iné dni, ale vo väčšine prípadov tento zoznam nie je potrebné upravovať. Dátomovník umožňuje kliknutím tlačidla výsledok jedného výpočtu nastaviť ako vstup do ďalšieho výpočtu a tak jednotlivé výpočty reťaziť. História výpočtov Vám túto postupnosť výpočtov zobrazí na jednej stránke.

Dátumovník je dostupný v dvoch verziách. Na App Store pre iPhone/iPad a na Mac App Store pre počítač s operačným systémom macOS.
Upozornenie

Ak máte záujem o odoberanie noviniek, ktoré zverejňujeme na našej stránke, tlačiteľnú verziu zákona o verejné obstarávanie (ZVO) a ďalšie informácie prostredníctvom emailu, potom na zaregistrujte na odber nášho spravodaja prostredníctvom tohto registračného formulára.
Reklamný priestor: