Dátumovník - výpočty lehôt utilitou už aj pre iPhone/iPad (iOS verzia)

DátumovníkNa výpočet rôzných lehôt je množstvo nástrojov. Od sofistikovaných slúžiacich na plánovanie (typu MS Project a im podobné nástroje) až po manuálne - kalendár pred sebou a odratávame ručne dni. Existuje aj niečo medzi tým a to appky na to určené, či už v počítači alebo v mobile / tablete. Keďže pomerne často potrebujeme pri plánovaní rátať rôzne lehoty alebo spätne vyhodnocovať (či boli dodržané lehoty resp. aké je omeškanie), hľadali sme apku, ktorú by sme mohli mať poruke (časť plánov vzniká na rôznych stretnutiach). App Store pre iPhone/IPad ponúka zopár dátumových kalkulačiek, ale ani jedna z nich neumožňuje vykonávať výpočty v pracovných dňoch, všetky len v kalendárnych. A tak sme si napísali vlastnú apku, ktorú Vám chceme dať do pozornosti.

Viac ...

Zverejňovanie súhrnných správ v profile VO/O

S nadobudnutím účinnosti novely zákona o verejnom obstarávaní (zákonom č. 345/2018 Z. z.) dochádza k rozšíreniu súhrnných správ zverejňovaných v profile VO/O.

Zároveň od 1.1.2019 dochádza k zmene aj pri zverejňovaní súhrnných správ – od tohto dátumu je potrebné pre splnenie zákonnej povinnosti zverejňovať súhrnné správy využiť osobitný formulár dostupný v Informačnom systéme Zber údajov (ISZÚ) a takto vyplnené a odoslané súhrnné správy budú následne zverejňované vo vestníku verejného obstarávania, ako aj v profile VO/O v záložke „Súhrnné správy“.

Viac ...
Comments

Finančné limity vo verejnom obstarávaní od 1.1.2019

Nadobudnutím účinnosti zákona o verejnom obstarávaní (zákonom č. 345/2018 Z. z.) sa upravujú aj finančné limity platné vo verejnom obstarávaní.
Viac ...
Comments

Nástroj Dátumovník - dátumové výpočty - pre počítače s macOS

DátumovníkAk používate pri svojej práci počítač s operačným systémom macOS, dávame Vám do pozornosti utilitku s názvom Dátumovník. Dátumovník slúži na výpočet lehôt na základe kalendárnych ale aj (a to je dôležitejšie) pracovných dní. Dátumovník umožňuje spravovať zoznam nepracovných dní (štátne sviatky a ostatné nepracovné dni) a tento zoznam berie do úvahy pri výpočtoch s pracovnými dňami.
Viac ...
Comments

Nová verzia OPET 3.4 účinná od 25.05.2018

Dňa 25.5.2018 v súvislosti s GDPR vstupuje do platnosti aj nové znenie obchodných podmienok elektronického trhoviska (OPET) verzia 3.4. Zmeny v OPET sú vykonané najmä v súvislosti s nadobudnutím účinnosti NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Porovnanie starej a novej verzie OPET nájdete aj na našej web stránke http://www.adval.sk/EVO/Legislativa/opet/. Samotné znenie OPET sú na stránke EKS https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetai...

Comments

Zobraziť viac príspevkov ...
Upozornenie

Ak máte záujem o odoberanie noviniek, ktoré zverejňujeme na našej stránke, tlačiteľnú verziu zákona o verejné obstarávanie (ZVO) a ďalšie informácie prostredníctvom emailu, potom na zaregistrujte na odber nášho spravodaja prostredníctvom tohto registračného formulára.
Reklamný priestor: