Zverejňovanie súhrnných správ v profile VO/O

S nadobudnutím účinnosti novely zákona o verejnom obstarávaní (zákonom č. 345/2018 Z. z.) dochádza k rozšíreniu súhrnných správ zverejňovaných v profile VO/O.

Zároveň od 1.1.2019 dochádza k zmene aj pri zverejňovaní súhrnných správ – od tohto dátumu je potrebné pre splnenie zákonnej povinnosti zverejňovať súhrnné správy využiť osobitný formulár dostupný v Informačnom systéme Zber údajov (ISZÚ) a takto vyplnené a odoslané súhrnné správy budú následne zverejňované vo vestníku verejného obstarávania, ako aj v profile VO/O v záložke „Súhrnné správy“.

Viac ...
Comments

Finančné limity vo verejnom obstarávaní od 1.1.2019

Nadobudnutím účinnosti zákona o verejnom obstarávaní (zákonom č. 345/2018 Z. z.) sa upravujú aj finančné limity platné vo verejnom obstarávaní.
Viac ...
Comments

Nástroj Dátumovník - dátumové výpočty - pre počítače s macOS

DátumovníkAk používate pri svojej práci počítač s operačným systémom macOS, dávame Vám do pozornosti utilitku s názvom Dátumovník. Dátumovník slúži na výpočet lehôt na základe kalendárnych ale aj (a to je dôležitejšie) pracovných dní. Dátumovník umožňuje spravovať zoznam nepracovných dní (štátne sviatky a ostatné nepracovné dni) a tento zoznam berie do úvahy pri výpočtoch s pracovnými dňami.
Viac ...
Comments

Nová verzia OPET 3.4 účinná od 25.05.2018

Dňa 25.5.2018 v súvislosti s GDPR vstupuje do platnosti aj nové znenie obchodných podmienok elektronického trhoviska (OPET) verzia 3.4. Zmeny v OPET sú vykonané najmä v súvislosti s nadobudnutím účinnosti NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Porovnanie starej a novej verzie OPET nájdete aj na našej web stránke http://www.adval.sk/EVO/Legislativa/opet/. Samotné znenie OPET sú na stránke EKS https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetai...

Comments

Výukové videá pre nadlimitné trhovisko EKS (NET EKS)

Na stránkach EKS pribúdajú video-návody t.j. výukové videá k Nadlimitnému trhovisku Elektronického kontraktačného systému (NET EKS). Naša spoločnosť ADVAL spol. s r.o. spolupracuje pri tvorbe týchto videí s dodávateľom systému EKS - spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. V dnešnému dňu ( 26.01.2018 ) sú k dispozícií videá ktoré predstavujú nadlimitné trhovisko EKS, popisujú hlavný proces zadávania zákazky v rámci NET EKS ako aj predstavujú hlavné nástroje EKS NET (Spis, Schránka správ a Elektronická tabuľa).

Comments

Zobraziť viac príspevkov ...
Upozornenie

Ak máte záujem o odoberanie noviniek, ktoré zverejňujeme na našej stránke, tlačiteľnú verziu zákona o verejné obstarávanie (ZVO) a ďalšie informácie prostredníctvom emailu, potom na zaregistrujte na odber nášho spravodaja prostredníctvom tohto registračného formulára.
Reklamný priestor: