Protokol o výsledku elektronickej aukcie na najnižšiu cenu.


Jedna z vecí, ktorá skutočne chýba v elektronickej aukcii systému EVO je automatické vygenerovanie protokolu o výsledku a priebehu elektronickej aukcie. Systém EVO poskytuje množstvo informácií, no tieto sú na rôznych stránkach. Vytvorenie výstupnej správy, či protokolu, ktorý by bol prílohou k zápisnici je preto pracne a časovo náročné.

Riešenie: Použitie nášho nástroja na automatické vytvorenie Protokolu o výsledku elektronickej aukcie.

 • Tento nástroj je určený pre verejných obstarávateľov resp. zadávateľov elektronickej aukcie na najnižšiu cenu v systéme EVO.
 • Slúži na vygenerovanie protokolu o výsledku elektronickej aukcie na najnižšiu cenu. (Vzor správy nižšie.)
 • Výstupný protokol je dokument v PDF formáte a sú v ňom obsiahnuté informácie, ktoré si nástroj prečíta priamo zo stránok EVO pre konkrétnu elektronickú aukciu.
 • Nástroj je aplikovateľný pre samostatnú elektronickú aukciu a aj pre aukciu, ktorá je súčasťou zadávania zákazky.
 • Nástroj je dostupný každému, ale vygenerovaná správa obsahuje vodoznak.
 • Ak chcete, aby Vaša výsledná správa neobsahovala vodoznak, je potrebné si zakúpiť licenciu.
Dostupné licencie a cena

Licencia pre konzultanta

 • Licencia pre konzultanta oprávňuje použitie nástroja na nastavovanie eAukcie konkrétnym konzultantom, ktorý je identifikovaný svojím prihlasovacím menom do systému EVO.
 • Táto licencia je neprenosná na iného konzultanta.
 • Licencia je platná 1 rok
 • Licencia je platná pre verziu EVO, ktorá je v prevádzke v čase kúpy tejto licencie.
 • V priebehu platnosti licencie má vlastník licencie nárok na bezplatné aktualizácie nástroja z dôvodu opravy prípadných chýb a ostatné minoritné verzie.
 • Táto licencia je vhodná pri malom počte konzultantov v organizácii, alebo ak jeden konzultant poskytuje služby súvisiace s eAukciami systému EVO pre viacero rôznych organizácií a potrebuje licenciu len pre konkrétnu organizáciu.

Licencia pre organizáciu

 • Licencia pre organizáciu oprávňuje použitie nástroja na nastavovanie eAukcie ľubovoľným konzultantom, ktorý je priradený k danej organizácií v systéme EVO.
 • Táto licencia je neprenosná na inú organizáciu.
 • Licencia je platná 1 rok
 • Licencia je platná pre verziu EVO, ktorá je v prevádzke v čase kúpy tejto licencie.
 • V priebehu platnosti licencie má vlastník licencie nárok na bezplatné aktualizácie nástroja z dôvodu opravy prípadných chýb a ostatné minoritné verzie.
 • Táto licencia je vhodná, ak má organizácia väčší počet konzultantov alebo ak sa často menia konzultanti v rámci organizácie.
Cena:

19 € bez DPH / 1 konzultant / 1 rok
(t.j. 22,8 € s DPH)
Cena:

90 € bez DPH / 1 organizácia / 1 rok
(t.j. 108 € s DPH)
Do pozornosti:

Ak máte záujem o odoberanie noviniek, ktoré zverejňujeme na našej stránke, tlačiteľnú verziu zákona o verejné obstarávanie (ZVO) a ďalšie informácie napr. aj o takýchto nástrojoch prostredníctvom emailu, potom na zaregistrujte na odber nášho spravodaja prostredníctvom tohto registračného formulára.
Reklamný priestor: