Príloha k výzve na účasť v elektronickej aukcii na najnižšiu cenu systému EVO


Ďalšia z pomôcok, ktorá výrazne zjednoduší prácu používateľom elektronickej aukcie systému EVO je automatické vygenerovanie individuálnej a personalizovanej Prílohy k výzve na účasť v elektronickej aukcii pre každého uchádzača, ktorý bude na účasť v eAukcii vyzvaný.

Prečo je to dôležité?


Systém EVO po otvorení eAukcie uchádzačom
NEZOBRAZUJE:

 • Informáciu o tom, čo bude predmetom eAukcie - jedna cena za celý predmet zákazky?, alebo viac položiek? - ak viac položiek budú nejako zoskupené?, bude sa zadávať jednotková cena alebo celková cena za položku?
 • Informáciu o tom, ako má uchádzač nastavené vstupné hodnoty.

Keďže vyššie spomenuté informácie sa uchádzačom zobrazia v eAukcii až po otvorení aukčnej siene, prípadné nezrovnalosti sa riešia počas eAukcie, čo môže viesť k zmareniu eAukcie. A tak je prirodzené, že tieto informácie by mal korektný verejný obstarávateľ uviesť vo výzve na účasť v eAukcii resp. jej prílohe.

My Vám ponúkame nástroj na odbremenenie ručného písania
Prílohy k výzve.

 • Tento nástroj je určený pre verejných obstarávateľov resp. zadávateľov elektronickej aukcie na najnižšiu cenu v systéme EVO.
 • Slúži na vygenerovanie Prílohy k výzve na účasť v eAukcii pre každého uchádzača, ktorý bude vyzvaný na účasť v eAukcii.
 • Nástroj zároveň nahrá pre každého uchádzača jemu určenú vygenerovanú prílohu do systému EVO automaticky (alebo aj nie, ak si túto možnosť nevyberiete).
 • Každá príloha k výzve je dokument v PDF formáte a sú v ňom obsiahnuté informácie, ktoré si nástroj prečíta priamo zo stránok EVO pre konkrétnu elektronickú aukciu. Preto je dôležité najprv úplne nastaviť eAukciu a až potom použiť tento nástroj.
 • Nástroj je aplikovateľný pre samostatnú elektronickú aukciu a aj pre aukciu, ktorá je súčasťou zadávania zákazky.
 • Nástroj je dostupný každému, ale vygenerovaná Príloha obsahuje vodoznak. Ak sa chcete zbaviť vodoznaku, je potrebné si zakúpiť licenciu.
Dostupné licencie a cena

Licencia pre konzultanta

 • Licencia pre konzultanta oprávňuje použitie nástroja konkrétnym konzultantom, ktorý je identifikovaný svojím prihlasovacím menom do systému EVO.
 • Táto licencia je neprenosná na iného konzultanta.
 • Licencia je platná 1 rok
 • Licencia je platná pre verziu EVO, ktorá je v prevádzke v čase kúpy tejto licencie.
 • V priebehu platnosti licencie má vlastník licencie nárok na bezplatné aktualizácie nástroja z dôvodu opravy prípadných chýb a ostatné minoritné verzie.
 • Táto licencia je vhodná pri malom počte konzultantov v organizácii, alebo ak jeden konzultant poskytuje služby súvisiace s eAukciami systému EVO pre viacero rôznych organizácií a potrebuje licenciu len pre konkrétneho konzultanta príslušnej organizácie.

Licencia pre organizáciu

 • Licencia pre organizáciu oprávňuje použitie nástroja ľubovoľným konzultantom, ktorý je priradený k danej organizácií v systéme EVO.
 • Táto licencia je neprenosná na inú organizáciu.
 • Licencia je platná 1 rok
 • Licencia je platná pre verziu EVO, ktorá je v prevádzke v čase kúpy tejto licencie.
 • V priebehu platnosti licencie má vlastník licencie nárok na bezplatné aktualizácie nástroja z dôvodu opravy prípadných chýb a ostatné minoritné verzie.
 • Táto licencia je vhodná, ak má organizácia väčší počet konzultantov alebo ak sa často menia konzultanti v rámci organizácie.
Cena:

19 € bez DPH / 1 konzultant / 1 rok
(t.j. 22,8 € s DPH)
Cena:

90 € bez DPH / 1 organizácia / 1 rok
(t.j. 108 € s DPH)
Do pozornosti:

Ak máte záujem o odoberanie noviniek, ktoré zverejňujeme na našej stránke, tlačiteľnú verziu zákona o verejné obstarávanie (ZVO) a ďalšie informácie napr. aj o takýchto nástrojoch prostredníctvom emailu, potom na zaregistrujte na odber nášho spravodaja prostredníctvom tohto registračného formulára.
Reklamný priestor: