Nástroj easyEVOeaSetupLP
Nastavovanie eAukcie EVO na základe XLS súboru

Stacks Image 43
Ak používate eAukciu na najnižšiu cenu v systéme EVO, tento pomocník Vám ušetrí desiatky minút a v mnohých prípadoch aj hodiny pri nastavovaní eAukcie. Miesto únavných klikaní a nastavovaní si stačí pripraviť predlohu v XLS súbore a tento nástroj na základe tejto predlohy nastaví elektronickú aukciu.

Požitie tohto nástroja je veľmi jednoduché a intuitívne a preto na nastavenie eAukcie Vám stačia tri jednoduché kroky:

 1. Príprava eAukcie v systéme EVO
 2. Príprava predlohy (XLS súboru)
 3. Použitie nástroja na nastavenie eAukcie

Tento nástroj ocenia predovšetkým tí, ktorí už s nastavovaním eAukcie v systéme EVO majú skúsenosti. Tento nástroj oceníte s rastúcim počtom položiek a/alebo počtom uchádzačov v eAukcii.

Výhody použitia nástroja oproti manuálnemu nastavovaniu eAukcie:

 • Výrazná úspora času - stačí si prečítať tento článok a pochopíte, prečo k tejto úspore dochádza
 • Jednoduchosť použitia - samotný nástroj má len 2 tlačidla. Jedným si zvolíte predlohu (XLS súbor) a druhým spustite proces nastavovania eAukcie. To je všetko.
 • Zníženie počtu omylov a preklepov - kopírovanie do predlohy je jednoduchšie a intuitívnejšie ako priamo do nastavení eAukcie v EVO. Tým, že je celá predloha v jednom zošite XLS súboru, celé nastavenie je ako na dlani. Nie je potrebné preklikávať sa na jednotlivé stránky s položkami eAukcie či stránky s uchádzačmi.
 • Opakované použitie - tú istú predlohu môžete použiť opakovane, ak potrebujete napr. zopakovať eAukciu, školíte či testujete a pod.
 • Jednoduché opravy a úpravy - ak ste zistili po nastavení eAukcie preklep, opravíte chybičku v predlohe a opäť spustite tento nástroj. Nástroj prepíše pôvodné hodnoty novými. Takže do otvorenia eAukcie je možné opätovne a opakovane použiť tento nástroj pre tú istú eAukciu.
Čo všetko nastavuje tento nástroj?

 • Základné parametre – všetky základné parametre okrem prílohy k výzve na účasť v elektronickej aukcii.
 • Položky eAukcie – jednotlivé položky eAukcie a ich všetky atribúty.
 • Vstupné hodnoty uchádzačov – pre každého uchádzača, ktorý je schválený a má sa zúčastniť eAukcie, tento nástroj nastaví vstupné hodnoty pre jednotlivé položky.

Čo tento nástroj nenastavuje?

 • Prílohy k výzve na účasť v elektronickej aukcii.
 • Dátumy - lehoty eAukcie. Uvedené je zámerom (zatiaľ - je to predmetom prehodnocovania). Ak by nástroj nastavil aj lehoty, potom by stačilo len kliknúť na položku menu pre otvorenie aukcie. Otvorenie eAukcie by mal byť vedomý úkon konzultanta.

Dostupné licencie a cena

Licencia pre konzultanta

 • Licencia pre konzultanta oprávňuje použitie nástroja na nastavovanie eAukcie konkrétnym konzultantom, ktorý je identifikovaný svojím prihlasovacím menom do systému EVO.
 • Táto licencia je neprenosná na iného konzultanta.
 • Licencia je platná 1 rok
 • Licencia je platná pre verziu EVO, ktorá je v prevádzke v čase kúpy tejto licencie.
 • Predloha (vzor XLS súboru) je súčasťou dodávky
 • V priebehu platnosti licencie má vlastník licencie nárok na bezplatné aktualizácie nástroja z dôvodu opravy prípadných chýb a ostatné minoritné verzie.
 • Táto licencia je vhodná pri malom počte konzultantov v organizácii, alebo ak jeden konzultant poskytuje služby súvisiace s eAukciami systému EVO pre viacero rôznych organizácií.

Licencia pre organizáciu

 • Licencia pre organizáciu oprávňuje použitie nástroja na nastavovanie eAukcie ľubovoľným konzultantom, ktorý je priradený k danej organizácií v systéme EVO.
 • Táto licencia je neprenosná na inú organizáciu.
 • Licencia je platná 1 rok
 • Licencia je platná pre verziu EVO, ktorá je v prevádzke v čase kúpy tejto licencie.
 • Predloha (vzor XLS súboru) je súčasťou dodávky
 • V priebehu platnosti licencie má vlastník licencie nárok na bezplatné aktualizácie nástroja z dôvodu opravy prípadných chýb a ostatné minoritné verzie.
 • Táto licencia je vhodná, ak má organizácia väčší počet konzultantov alebo ak sa často menia konzultanti v rámci organizácie.
Cena:

19 € bez DPH / 1 konzultant / 1 rok
(t.j. 22,8 € s DPH)
Cena:

90 € bez DPH / 1 organizácia / 1 rok
(t.j. 108 € s DPH)

Poznámka: Za správne nastavenie eAukcie použitím tohto nástroja zodpovedá používateľ.