Nastavenie elektronickej aukcie na najnižšiu cenu pomocou nástroja easyEVOeaSetupLP na základe XLS súboru v troch jednoduchých krokoch.Zaujalo? Kontaktujte nás napr. prostredníctvom kontaktného formulára.