Kontrola nastavenia vstupných hodnôt

Stacks Image 95
 • Tento nástroj je určený pre verejných obstarávateľov resp. zadávateľov elektronickej aukcie na najnižšiu cenu v systéme EVO.
 • Slúži na kontrolu resp. overenie správnosti zadaných vstupných hodnôt uchádzačov v eAukcii systému EVO (prevencia chýb a preklepov).
 • V rámci prípravy eAukcie – po zadaní vstupných hodnôt do systému EVO pre uchádzača/uchádzačov – systém EVO nezobrazuje verejnému obstarávateľovi (resp. konzultantovi, ktorý nastavuje eAukciu) vypočítanú celkovú cenu vstupnej hodnoty za uchádzača (teda ako súčet cien za jednotlivé položky). Nie je preto možné si skontrolovať, či vstupná celková cena nastavenej eAukcie zodpovedá celkovej cene, ktorú uchádzač uviedol vo svojej ponuke a teda, či ste neurobili niekde nejaký preklep v zadávaní jednotkových cien vstupných hodnôt.
 • Jediná možnosť je dôsledne skontrolovať vstupné jednotkové ceny, či ste neurobili preklep pri niektorom uchádzačovi a dúfať, že sa žiaden z uchádzačov neozve po otvorení aukčnej siene, že má nesprávne nastavenú vstupnú cenu..

Kontrolu správnosti si však môžete vykonať aj naším novým nástrojom, ktorý je pre Vás úplne zdarma.

 • Nástroj načíta potrebné informácie o nastavení Vašej eAukcie t.j.
  • zoznam jednotlivých položiek a najmä nastavené množstvá pre jednotlivé položky
  • zoznam všetkých odsúhlasených záujemcov/uchádzačov
  • vstupné hodnoty jednotlivých záujemcov/uchádzačov
 • Pre každého zaregistrovaného a odsúhlaseného uchádzača, ktorý nastavené vstupné jednotkové ceny vypočíta celkovú vstupnú cenu
 • Pre každého zaregistrovaného a odsúhlaseného uchádzača, ktorý nemá nastavené vstupné jednotkové ceny sa vypíše upozornenie, že tento uchádzača nemá zadefinované vstupné hodnoty.
 • Porovnaním vypočítanej a zobrazenej celkovej vstupnej ceny uchádzača s ponukou uchádzača (najčastejšie vyplneným cenníkom, ktorý bol súčasťou ponuky uchádzača) hneď vidíte, či ste niekde nespravili chybu pri nastavovaní eAukcie.
 • Rozhodne je to rýchlejšie a spoľahlivejšie, ako pracná manuálna kontrola.

Predpoklady a technológia
Tento nástroj je napísaný v jazyku JAVA a je distribuovaný ako JAVA aplikácia technológiou Java Web Start.

Čo to znamená?

 • V niektorých prehliadačoch (typicky IE, Firefox) a pri niektorých nastaveniach sa aplikácia spustí automaticky po kliknutí na tlačidlo (ikonku). Aplikácia beží však nezávisle od Vášho prehliadača - teda spustí sa a otvorí nové samostatné okno aplikácie.
 • V niektorých prehliadačoch (typicky Chrome, Safari) sa aplikácia nespustí, ale stiahne sa súbor s príponou ,jnlp. Ak sa tak stane, potom po stiahnutí tohto súboru, je potrebné kliknúť na tento súbor, čím spustíte aplikáciu.
Po spustení aplikácie jedným z vyššie popísaných spôsobov sa aplikácia stiahne z internetu na Váš počítač a tam sa spustí. Zároveň je zabezpečené, že ak dôjde k aktualizácií tejto aplikácii, stiahne sa vždy najnovšia verzia. Ak nedôjde k aktualizácií, potom sa Vám bude spúšťať aplikácia, ktorú máte v počítači a nebude sa opätovne sťahovať z internetu. Z dôvodu sťahovania aplikácie na Váš počítač, môže prvý štart trvať trochu dlhšie.

Predpokladom behu tejto aplikácie je, že máte nainštalovanú na svojom počítači JAVA-u (overiť tu). Bez nej aplikáciu nespustíte.

Poznámka: Aplikácia je podpísaná bezpečnostným certifikátom vydaným na našu spoločnosť dôveryhodnou certifikačnou autoritou.

Pre používateľov Mac počítačov:
 • Aj napriek tomu, že aplikácia je podpísaná certifikátom vydaným dôveryhodnou certifikačnou autoritou, APPLE má dodatočné požiadavky a síce, že aplikácia musí byť podpísaná certifikátom od spoločnosti APPLE. Keďže nie je, zobrazí sa dodatočná správa o tom, že aplikácia pochádza od neidentifikovaného vývojára. Preto je potrebné aplikáciu spustiť v nastaveniach, časti Bezpečnosť a súkromie tu

Ako spustiť aplikácia na macOS


Do pozornosti:

Ak máte záujem o odoberanie noviniek, ktoré zverejňujeme na našej stránke, tlačiteľnú verziu zákona o verejné obstarávanie (ZVO) a ďalšie informácie napr. aj o takýchto nástrojoch prostredníctvom emailu, potom na zaregistrujte na odber nášho spravodaja prostredníctvom tohto registračného formulára.
Reklamný priestor: