Nástroje pre eAukciu systému EVO
(na najnižšiu cenu)


Stacks Image 5

Kontrola vstupných hodnôt (výpočet celkovej vstupnej ceny za uchádzača)


Nástroj, ktorým si viete zistiť celkovú vstupnú cenu za uchádzača pri nastavovaní eAukcie na najnižšiu cenu v systéme EVO. Nástroj načíta nastavené parametre a hodnoty a vypočíta celkovú vstupnú cenu za uchádzačov. Informácia, ktorá v systéme EVO chýba a pomôže overiť, či nie je niekde preklep pri nastavovaní eAukcie. Viac ...

Stacks Image 8

Nastavenie eAukcie podľa XLS predlohy

Nástroj, ktorým si viete automatizovane nastaviť eAukciu na najnižšiu cenu podľa predlohy - Excel súboru. Tento nástroj Vám nastaví parametre eAukcie, jednotlivé položky a ich atribúty, ale aj vstupné hodnoty jednotlivých uchádzačov. Nástroj Vám v troch jednoduchých krokoch ušetrí množstvo času pri zložitejších aukciách (aukciách s väčším počtom položiek). Viac ...

Stacks Image 30

Protokol o priebehu a výsledku elektronickej aukcie


Nástroj, ktorý vygeneruje správu/protokol o výsledku elektronickej aukcie s informáciami potrebnými do zápisnice a dokumentácie. Vhodný pre verejných obstarávateľov. Nástroj prečíta informácie o účastníkoch elektronickej aukcie a ich predložených ponukách zo systému EVO a vygeneruje správu v PDF formáte. Viac ...

Stacks Image 38

Príloha k výzve na účasť v elektronickej aukcii


nie je viac potrebné ani ručne pripravovať Prílohy k výzve na účasť v elektronickej aukcii systému EVO. Náš nástroj Vám vygeneruje prílohu individuálne pre každého uchádzača na základe nastavenia eAukcie a nahrá tieto Prílohy do systému EVO. Viac ...Reklamný priestor: