adval-logo-horizont-orezaneLogo_EKS    logo_otidea_SK

Školenie EKS NET (nadlimitné trhovisko)
pre verejných obstarávateľov
15.11.2017 (streda) v BratislaveOrganizované spoločnosťou OTIDEA.
Realizované spoločnosťou
ADVAL spol. s r.o. a s podporou dodávateľa systému EKS (ANASOFT APR, s.r.o.)

Môžete si priniesť svoje notebooky a môžete vykonávať aktivity objednávateľa v systéme EKS spolu so školiteľom. Žiaľ účastníci školenia nebudú môcť vykonať všetky úkony tak, ako školiteľ a preto notebooky nie sú povinnosť na školenie, ale možnosť.
 
Cieľ školenia

Cieľom školenia je poskytnúť komplexný prehľad spôsobu zadávania zákazky v nadlimitnom trhovisku elektronického kontraktačného z pohľadu verejného obstarávateľa / objednávateľa. Školenie je určené pre tých, ktorí už poznajú elektronické trhovisko EKS pre zadávania podlimitných zákaziek a chcú sa oboznámiť s možnosťami, ktoré poskytuje nadlimitné trhovisko. Súčasťou školenia je aj poskytnutie informácií o tom, na čo je a na čo už nie je vhodné nadlimitné trhovisko EKS.

Osnova školenia

OSNOVA ŠKOLENIA

 • Úvod do problematiky NET
  • Pre koho je NET určený a na čo je vhodný
  • Skladba EKS
  • Prístup k NET zákazkám na EKS
 • Vyhlásenie NET zákazky v 7+1 krokoch
  • 2 spôsoby, 4 možnosti
  • Objednávkový formulár
  • Formulár pre súťažné podklady
  • Oznámenie o vyhlásení VO
 • Nástroje NET
  • Spis
  • Elektronická tabuľa (ET)
  • Schránka správ
  • Úvodná stránka NET zákazky
 • Fáza predkladania ponúk
  • Poskytnutie vysvetlenia k oznámeniu/SP
  • Záznam o revíznom postupe
  • Zmena lehôt vyhlásenej zákazky
  • Oznámenia o oprave, o ukončení VO
 • Fáza vyhodnocovania ponúk
  • Vyhodnotenie ponúk
  • Žiadosť o vysvetlenie ponuky
 • Elektronická aukcia

 • Vyhodnocovanie predložených dokladov

 • Uzavretie zmluvy
  • Odoslanie zmluvy do CRZT, CRZ
 • Zápisnice

 • Úkony po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom (referencie)

 • Rôzne
  • Diskusia
Pre koho je školenie určené?
Školenie je určené pre všetkých objednávateľov (verejných obstarávateľov), ktorí
 • poznajú legislatívu, ZVO a postupy zadávania zákaziek,
 • chcú sa dozvedieť na čo je nadlimitné trhovisko vhodné a na čo už nie,
 • poznajú elektronické trhovisko EKS pre zadávania podlimitných zákaziek a chcú sa oboznámiť s možnosťami, ktoré poskytuje nadlimitné trhovisko.
Dátum a miesto konania školenia
 
Dátum a čas konania školenia

15.11.2017 (streda)
9:00 do 15:00

Miesto konania školenia

OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A (1. poschodie)
Bratislava - Ružinov

Cena a prihláška na školenie
Bežná cena: 105 EUR bez DPH, 126 EUR s DPH
Informujte sa o možnosti zľavy u organizátora školenia - spoločnosti OTIDEA.
Povedzte im, že ste o školení dozvedeli zo stránok spoločnosti ADVAL spol. s r.o.
Zákazníci a priaznivci spoločnosti ADVAL spol. s r.o. majú zvyčajne zľavu 10%.


Prihlášku a postup nájdete na tejto linke.Upozornenie

Ak máte záujem o odoberanie noviniek, ktoré zverejňujeme na našej stránke, tlačiteľnú verziu zákona o verejné obstarávanie (ZVO) a ďalšie informácie prostredníctvom emailu, potom na zaregistrujte na odber nášho spravodaja prostredníctvom tohto registračného formulára.Reklamný priestor: