Úprava limitov vo verejnom obstarávaní delegovaným nariadením 2015/2170 Európskej únie

europa-flag
Na základe delegovaného nariadenia komisie (EÚ) 2015/2170 z 24. novembra 2015, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek, platia od 1.1.2016 nové limity pre nadlimitné zákazky.Viac ...
Comments

Ako sa prihlásiť na odber informácií (vrátane tlačiteľnej verzie ZVO) od nás ...

adval-logo-horizont-orezane
Spoločnosť ADVAL spol. s r.o. doteraz zasielala rôzne informácie pre našich priaznivcov manuálne - elektronickou poštou. Z dôvodu zvýšeného záujmu o informácie od nás (najmä tlačiteľnej verzie ZVO) sme sa rozhodli na správu záujemcov o naše informácie a zasielanie informatívnych emailov využiť na to určený špecializovaný nástroj. Z uvedeného dôvodu ...Viac ...
Comments

Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pasted Graphic 1
Nový zákon o verejnom obstarávaní (ZVO) bol vydaný v zbierke zákonov dňa 3.12.2015 v čiastke 95/2015 pod názvom  Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Samotný nový ZVO nadobúda účinnosť 18.4.2016 s výnimkou niektorých častí týkajúcich sa elektronizácie procesu VO, ktoré nadobúdajú účinnosť k 31.3.2017. Nový ZVO však novelizuje aj v súčastnosti platný zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viac ...
Comments

ÚVO vydalo výkladové stanovisko k k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 12a ZVO.

LogoUVO
Úrad pre verejné obstarávanie vydalo na svojich stránkach výkladové stanovisko č. 7/2015 k definícii konečného užívateľa výhod (ďalej len RKÚV) podľa § 12a zákona o verejnom obstarávaní. Samotné výkladové stanovisko si môžete stiahnuť na stránkach ÚVO. Viac ...
Comments

Poslanci NR SR schválili nový zákon o verejnom obstarávaní

Pasted Graphic 1
Od 1.11.2015 je účinná novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá bola prijatá zákonom č. 252/2015 Z.z. a už tu máme ďalší - nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý bol schválený poslancami národnej rady dňa 18. novembra 2015. Tento nový zákon preberá nové európske smernice o verejnom obstarávaní a viac informácií nájdete na stránkach samotného Úradu pre verejné obstarávanie.Viac ...
Comments

Informácia o zriadení registra konečných užívateľov výhod

LogoUVO
Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil informáciu o zriadení a používaní registra konečných užívateľov výhod ako aj bližšie podmienky o zápise do registra.
Viac ...
Comments

Novela zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom zákona 252/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.11.2015

Pasted Graphic 1
V zbierke zákonov čiastka 73 zo dňa 17.10.2015 bol zverejnený zákon č. 252/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Ako už je to u nás zvykom, pripravili sme pre Vás aktualizované úplné znenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viac ...
Comments

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon o verejnom registri konečných užívateľov výhod

Pasted Graphic 1
Národná rada Slovenskej republiky 17. septembra 2015 opätovne schválila prezidentom Slovenskej republiky vrátený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predmetnou novelou zákona o verejnom obstarávaní sa zriaďuje verejný register konečných užívateľov výhod vedený Úradom pre verejné obstarávanie, a to s cieľom, aby zmluvy vo verejnom obstarávaní uzatvárali iba subjekty so známou vlastníckou štruktúrou až po úroveň fyzických osôb.
Viac ...
Comments

Novela zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom zákona 87/2015 Z.z. s účinnosťou od 29.4.2015

Pasted Graphic 1
V zbierke zákonov čiastka 29/2015 zo dňa 29.4.2015 bol zverejnený zákon č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa okrem iného aj zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Zákon č. 87/2015 Z. z. nadobúda účinnosť od 29.4.2015. Viac ...
Comments

Uzatváranie dodatkov - metodický materiál ÚVO

LogoUVO
Úrad pre verejné obstarávanie vydal v apríli 2015 materiál popisujúci problematiku o uzatváraní dodatkov. Materiál si môžete stiahnuť priamo zo stránok ÚVO na tejto linke. Viac ...
Comments