Uzatváranie dodatkov - metodický materiál ÚVO

LogoUVO
Úrad pre verejné obstarávanie vydal v apríli 2015 materiál popisujúci problematiku o uzatváraní dodatkov. Materiál si môžete stiahnuť priamo zo stránok ÚVO na tejto linke. Viac ...
Comments

Aké zmeny prináša novela zákona o verejnom obstarávaní?

Pasted Graphic 1
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novela zákona o verejnom obstarávaní ) bol prerokovaný a schválený na 14. schôdzi NR SR dňa 11. 2. 2011. Ak zákon podpíše prezident, bude novela zákona účinná od 1. apríla 2011.

Cieľom novely zákona o verejnom obstarávaní je zabezpečiť efektívnejšie využívanie verejných financií prostredníctvom prísnejších podmienok verejného obstarávania, zvýšenie jeho transparentnosti a obmedzenie priestoru na korupciu a klientelizmus.Viac ...
Comments

Uzatváranie dodatkov – Kedy áno a kedy nie?

Pasted Graphic
Zákon č. 503/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2010 rozšíril ustanovenia § 9 (Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa) o nový odsek 3 týkajúci sa obmedzenia možností uzatvárať dodatky k zmluvám vo vymedzených prípadoch.Viac ...
Comments