ÚVO vydalo výkladové stanovisko k k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 12a ZVO.

LogoUVO
Úrad pre verejné obstarávanie vydalo na svojich stránkach výkladové stanovisko č. 7/2015 k definícii konečného užívateľa výhod (ďalej len RKÚV) podľa § 12a zákona o verejnom obstarávaní. Samotné výkladové stanovisko si môžete stiahnuť na stránkach ÚVO. Viac ...
Comments

Informácia o zriadení registra konečných užívateľov výhod

LogoUVO
Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil informáciu o zriadení a používaní registra konečných užívateľov výhod ako aj bližšie podmienky o zápise do registra.
Viac ...
Comments

Uzatváranie dodatkov - metodický materiál ÚVO

LogoUVO
Úrad pre verejné obstarávanie vydal v apríli 2015 materiál popisujúci problematiku o uzatváraní dodatkov. Materiál si môžete stiahnuť priamo zo stránok ÚVO na tejto linke. Viac ...
Comments

ÚVO vydalo prvé výkladové stanovisko k EKS

LogoUVO
Logo_EKS
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vydal dňa 10.04.2015 svoje prvé výkladové stanovisko, ktoré sa venuje problematike elektronického kontraktačného systému (EKS). Výkladové stanovisko si je možné stiahnuť z web stránky UVO na tejto linke.
Viac ...
Comments

Zmeny od 1.3.2015 vo verejnom obstarávaní - sumár

LogoUVO
Od 1.3.2015 sa zavádzajú viaceré zmeny v oblasti verejného obstarávania a to:

  1. Povinné používanie elektronického trhoviska v rámci elektronického kontraktačného systému (EKS).
  2. Úprava limitov pre podlimitné zákazky.
  3. Do účinnosti vstupuje novela zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom zákona č. 13/2015 Z.z.
Viac ...
Comments

Školenia Úradu pre verejné obstarávanie

LogoUVO
Vedeli ste, že aj Úrad pre verejné obstarávanie organizuje školenia v oblasti verejného obstarávania? Školiteľmi sú zväčša samotní zamestnanci Úradu a zoznam pripravovaných školení nájdete na týchto stránkach ÚVO. Ak máte záujem o špecializované školenie na mieru pre Vašu organizáciu, kontaktujte nás.

Comments

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotení kvality plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy a rámcovej dohody a o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky

LogoUVO
V zbierke zákonov, čiastka 17 zo dňa 28.2.2014 bola publikovaná Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotení kvality plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy a rámcovej dohody a o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky. Vyhláška bola publikovaná pod číslom 51/2014 a nachádza sa v našej sekcii Legislatíva.
Viac ...
Comments

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotení kvality plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy a rámcovej dohody a o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky

LogoUVO
Úrad pre verejné obstarávanie vypracoval a predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotení kvality plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy a rámcovej dohody a o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky sa predkladá podľa § 154 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).Viac ...
Comments

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku

LogoUVO
V zbierke zákonov č. 6/2014 zo dňa 30.01.2014 vyšla okrem iného aj Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku. V tejto vyhláške sú zapracované zmeny o ktorých sme informovali v našej predchádzajúcej správe. Samotnú vyhlášku nájdete v našej sekcii legislatíva.
Viac ...
Comments

Zmeny limitov pre VO od 1.1.2012?

LogoUVO
Nariadenie Komisie EÚ č. 1251/2011, vydané Európskou komisiou dňa 30.11.2011, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES upravujú prahové hodnoty v oblasti postupov zadávania zákaziek. Úrad pre verejné obstarávanie o tom informoval na svojej webovej stránke.
Viac ...
Comments

Aké zmeny prináša novela zákona o verejnom obstarávaní?

Pasted Graphic 1
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novela zákona o verejnom obstarávaní ) bol prerokovaný a schválený na 14. schôdzi NR SR dňa 11. 2. 2011. Ak zákon podpíše prezident, bude novela zákona účinná od 1. apríla 2011.

Cieľom novely zákona o verejnom obstarávaní je zabezpečiť efektívnejšie využívanie verejných financií prostredníctvom prísnejších podmienok verejného obstarávania, zvýšenie jeho transparentnosti a obmedzenie priestoru na korupciu a klientelizmus.Viac ...
Comments