Úprava limitov vo verejnom obstarávaní delegovaným nariadením 2015/2170 Európskej únie

europa-flag
Na základe delegovaného nariadenia komisie (EÚ) 2015/2170 z 24. novembra 2015, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek, platia od 1.1.2016 nové limity pre nadlimitné zákazky.Zjednodušene povedané,
  • limity v doterajšej hodnote „5 186 000 EUR“ sa menia na limity s hodnotou „5 225 000 EUR“;
  • limity v doterajšej hodnote „134 000 EUR“ sa menia na limity s hodnotou „135 000 EUR“;
  • limity v doterajšej hodnote „207 000 EUR“ sa menia na limity s hodnotou "209 000 EUR“.
Tieto zmeny sme vykonali aj v našom kalkulátore na zobrazovanie limitov vo verejnom obstarávaní.

Reklamný priestor:

blog comments powered by Disqus