Informácia o zriadení registra konečných užívateľov výhod

LogoUVO
Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil informáciu o zriadení a používaní registra konečných užívateľov výhod ako aj bližšie podmienky o zápise do registra.

Reklamný priestor:

blog comments powered by Disqus