Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pasted Graphic 1
Nový zákon o verejnom obstarávaní (ZVO) bol vydaný v zbierke zákonov dňa 3.12.2015 v čiastke 95/2015 pod názvom  Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Samotný nový ZVO nadobúda účinnosť 18.4.2016 s výnimkou niektorých častí týkajúcich sa elektronizácie procesu VO, ktoré nadobúdajú účinnosť k 31.3.2017. Nový ZVO však novelizuje aj v súčastnosti platný zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmeny v pôvodnom zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú len marginálne (úprava pojmu "rozvojová spolupráca" v rámci výnimiek zo zákona + úprava lehoty na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži za splnenia určitých podmienok), no sú. Z uvedeného dôvodu sme pripravili aj úplne znenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úplne znenie môžete nájsť v časti Legislatíva.

V časti Legislatíva je zverejnený aj nový Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na stiahnutie.Reklamný priestor:

blog comments powered by Disqus