Novela zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom zákona 252/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.11.2015

Pasted Graphic 1
V zbierke zákonov čiastka 73 zo dňa 17.10.2015 bol zverejnený zákon č. 252/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Ako už je to u nás zvykom, pripravili sme pre Vás aktualizované úplné znenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úplné znenie zákona o VO so zapracovanou novelou nájdete v sekcii Legislatíva. K dispozícií máte 2 verzie úplného znenie a to (1) s revíziami a (2) bez revízií. Vo verzii s revíziami sú ponechané kvôli prehľadnosti aj pôvodné ustanovenia - ale sú preškrtnuté. Verzia bez revízií obsahuje iba nové ustanovenia, bez pôvodných znení upravovaných paragrafov. V oboch prípadoch sú zmeny farebne zvýraznené.

Upozorňujeme našich klientov a priaznivcov, že pokiaľ nám v minulosti na seba ponechali kontakt (požiadali o tlačiteľnú verziu úplného znenia ZVO), nemusia tak opakovane robiť (iba ak sa im zmenil e-mail) – budeme Vám rozposielať tlačiteľnú verziu ZVO automaticky.

Reklamný priestor:

blog comments powered by Disqus