Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(tlačiteľná verzia)


Reklamný priestor: