Verejné a elektronické verejné obstarávanie

Aktuálna legislatíva o verejnom obstarávaní

v našej sekcii Legislatíva.

Aktuálna legislatíva o verejnom obstarávaní

v našej sekcii Legislatíva.

Úplné znenie zákona č. 343/2015 Z.z s aktívnymi linkami
nájdete na stránke v sekcii Legislatíva

Úplné znenie zákona č. 343/2015 Z.z s aktívnymi linkami
nájdete na stránke v sekcii Legislatíva

Verzia OPET EKS 3.5 dostupná aj u nás

s porovnaním a farebným vyznačením zmien

Viac informácií ....

Stacks Image 3286
Sme konzultačná spoločnosť,
ktorej poslaním je poskytovať služby s čo najvyššou vlastnou pridanou hodnotou. Uvedená skutočnosť sa premieta aj v samotnom názve spoločnosti – Added Value (pridaná hodnota). Venujeme sa viacerým oblastiam, no dominujú najmä dve oblasti –  verejné obstarávanie (VO) a to najmä elektronického verejného obstarávaniaprojektové riadenie.
Poskytujeme jedinečnú kombináciu zručnosti a znalostí:

  • verejné obstarávanie
  • elektronické verejné obstarávanie
  • elektronické aukcie (e-Aukcie)
  • projektové/programové riadenie
  • právne vedomosti
  • IT vedomosti
  • školenia, mentoring
  • e-Learning
V týchto oblastiach poskytujeme školenia pripravené na mieru pre každého zákazníka vrátane mentoringu.
Sme obchodnými partnermi spoločnosti, ktoré dodávajú systém pre elektronické verejné obstarávanie - systém EKS, čím zaručujeme najvyššiu kvalitu, znalosti a vedomosti v uvedenej problematike, vrátane problematiky elektronických aukcií (e-Aukcia). Sme aj prevádzkovateľmi
portálu, ktorý sa venuje problematike verejného obstarávania.
counter