Stacks Image 230
Sme konzultačná spoločnosť,
ktorej poslaním je poskytovať služby s čo najvyššou vlastnou pridanou hodnotou. Uvedená skutočnosť sa premieta aj v samotnom názve spoločnosti – Added Value (pridaná hodnota). Venujeme sa viacerým oblastiam, no dominujú najmä dve oblasti –  verejné obstarávanie (VO) vrátane elektronického verejného obstarávaniaprojektové riadenie. Poskytujeme jedinečnú kombináciu zručnosti a znalostí:
  • verejné obstarávanie
  • elektronické verejné obstarávanie
  • elektronické aukcie (e-Aukcie)
  • projektové/programové riadenie
  • právne vedomosti
  • IT vedomosti
  • školenia, mentoring
  • e-Learning
V týchto oblastiach poskytujeme aj školenia pripravené na mieru pre každého zákazníka vrátane mentoringu.
Sme obchodnými partnermi spoločnosti, ktoré dodávajú systém pre elektronické verejné obstarávanie - systém EVO, čím zaručujeme najvyššiu kvalitu, znalosti a vedomosti v uvedenej problematike, vrátane problematiky elektronických aukcií (e-Aukcia). Spolupracujeme s dánskou spoločnosťou
Innovasion, ktorá je autorom jadra systému EVO. Sme aj prevádzkovateľmi výukovo prezentačného portálu pre prácu so systémom EVO.